21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

O innowacyjnych metodach chowu małych przeżuwaczy


O innowacyjnych metodach chowu małych przeżuwaczy25-26 października br. w Sielpi Wielkiej odbyło się szkolenie pt. „Innowacyjne metody chowu małych przeżuwaczy i wykorzystanie ich produktów o prozdrowotnych walorach jakościowych do poprawy dochodowości i stabilności gospodarstw rolnych, a także w profilaktyce chorób postępu cywilizacyjnego” zorganizowane przez nasz Ośrodek w ramach projektu współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas szkolenia przedstawiono wiele interesujących zagadnień z zakresu innowacyjnych metod hodowli owiec i kóz oraz prozdrowotnych walorów mięsa i mleka owczego i koziego w celu ich promocji wśród konsumentów.


W szkoleniu wzięło udział 60 osób (w tym rolnicy, przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz, przedstawiciele firm ubojowych i przetwórczych oraz konsumenci preferujący zdrowy styl życia). Pierwszego dnia swoje wystąpienie pt. „Owce kiedyś, kto ma owce ten ma, co chce, i dziś. W jakim kierunku pójść?” miała mgr inż. Krystyna Wieczorkiewicz. Kolejnym prelegentem był dr hab. inż. Maciej Murawski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przedstawił „Innowacyjne hodowle owiec z wykorzystaniem ras rodzimych – charakterystyka ras i możliwości ich wykorzystania”, „Produkcję jagnięciny wysokiej jakości w oparciu o owce ras mięsnych”, „Systemy utrzymania owiec i spełnienie dobrostanu” oraz „Innowacyjną hodowlę owiec i jej wpływ na poprawę stabilności i żywotności gospodarstw rolnych”.

Drugiego dnia przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach lek. wet. Barbara Lech-Zych omówiła „Organizację sprzedaży mięsa jagnięcego i owczego”. „Żywienie owiec z maksymalnym wykorzystaniem trwałych użytków zielonych i innych pasz” przedstawił mgr inż. Artur Płyta ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Następnie uczestnicy szkolenia mieli okazję wysłuchać naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki przedstawił dwa wykłady „Prozdrowotne walory mięsa przeżuwaczy – przetwórstwo i wykorzystanie” oraz „Promocja mięsa, mleka i innych produktów pochodzących od małych przeżuwaczy – kto powinien i w jaki sposób prowadzić?”. Dr hab. inż. Anna Szymanowska omówiła „Prozdrowotne walory mleka – pozyskiwanie przetwórstwo i wymogi”, a na koniec dr Anna Kobiałka przedstawiła wykład pt. „Rachunkowość rolna i korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym prowadzącym chów małych przeżuwaczy”.


Małgorzata Duda

Galeria:

Zdjęcia: Rafał Sieroń


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi