21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Pszczoły lubią bioróżnorodność

Pszczoły lubią bioróżnorodnośćJedną z przyczyn ginięcia pszczół jest zmniejszająca się pula roślin miododajnych na polach uprawnych. Jako główne przyczyny tego stanu wymienić można uproszczenia płodozmianów, duży udział zbóż w strukturze zasiewów, zmniejszenie powierzchni uprawy roślin bobowatych i krzyżowych oraz intensyfikację produkcji na użytkach zielonych powodująca wypadnięcie z runi ziół. Uprawa roślin miododajnych w zasiewach jednogatunkowych (np. gryki, facelii) dostarcza pożytku w określonym czasie. Występują jednak okresy, gdy jego dostępność jest mała, a nawet zerowa.


Na naszym polu doświadczalnym uprawiamy rośliny, które stanowią pożytki pszczele (np. rzepak ozimy) oraz prowadzimy kolekcję roślin miododajnych, takich jak facelia, gryka słonecznik. Prowadzimy również uprawę kilku gatunków roślin jako mieszanki typowo dla pszczół. W jej skład wchodzą: łubin żółty, bobik, wyka, seradela, gorczyca biała, facelia, gryka i słonecznik. Rośliny te kwitną w różnych okresach dostarczając pożytku w dłuższym okresie. Można sterować terminem zasiewu, co przesuwa okres kwitnienia. Wymienione rośliny stanowią dobry przedplon dla roślin następczych. Zwiększając zasoby próchnicy glebowej dają również efekt klimatyczny. Na podstawie obserwacji prowadzonych na polu możemy stwierdzić, że mieszanki takie są chętniej odwiedzane przez pszczoły niż rośliny uprawiane w tzw. czystym siewie. Mieszanki te chętniej są również odwiedzane przez inne zapylacze: trzmiele i dzikie pszczołowate.

Pszczoły i inne zapylacze decydują o plonach 80% roślin uprawianych przez człowieka. Efekt ich pracy jest wyceniany w Polsce na ok. 4 mld zł. Ale pszczoły odgrywają również rolę w utrzymaniu bioróżnorodności świata przyrody i takiego efektu nie da się wycenić (jest bezcenny). Pszczoły są narażone na szereg niebezpieczeństw, które powodują masowe ich ginięcie. Podstawą wszelkich działań powinna być wiedza, i to nie tylko pszczelarzy, ale również rolników i innych członków społeczeństwa. Cenne są wszelkie inicjatywy np. „Pszczołom na ratunek”, „Adoptuj pszczołę”, czy „Miód kupujesz pszczoły ratujesz”.

Szczególną uwagę na dobór i stosowanie środków ochrony roślin powinni zwracać rolnicy. Należy wybierać środki o mniejszej toksyczności i przestrzegać okresu prewencji. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być zgodne z zasadami integrowanej ochrony, której podstawą jest odpowiedni płodozmian. Według zasad zrównoważonego rozwoju tak trzeba gospodarować, aby nie powodować zubożenia zasobów przyrody. Ponieważ pszczelarstwo to bardzo ważna dziedzina gospodarki wpływająca na produkcję rolniczą i ogrodniczą, prowadzone są programy wsparcia pszczelarzy, np. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. Przekazywane są również środki na badania dla Instytutu Pszczelnictwa i innych jednostek naukowych. Jednak środki te nie pokrywają wszystkich potrzeb, o które wnioskują pszczelarze. Ponadto w polityce UE ochrona bioróżnorodności, zrównoważony rozwój oraz biogospodarka należą do zadań priorytetowych.

Krzysztof Domagała

Galeria: