21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Instalacje OZE i nowe technologie produkcji w ekologicznych gospodarstwach rolnych


Instalacje OZE i nowe technologie produkcji w ekologicznych gospodarstwach rolnychW dniach 23-25 listopada 2016 roku w Suchedniowie w Hotelu Świętokrzyskim nasz Ośrodek zorganizował bezpłatne szkolenie z zakresu innowacyjnych metod i środków produkcji dla rolnictwa ekologicznego oraz produkcji energii z OZE (głównie z energii słonecznej i biomasy). Szkolenie obyło się w ramach operacji „Instalacje OZE i nowe technologie produkcji w ekologicznych gospodarstwach rolnych” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich (SIR). Wzięli w nim udział rolnicy i producenci ekologiczni, którzy już produkują bądź zamierzają produkować żywność ekologiczną. Z pomocą naukowców i praktyków prezentowano nowości z zakresu rolnictwa ekologicznego i OZE. Szkolenie było okazją do poznania SIR-u oraz wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.


Rolnictwo ekologiczne to ogromna i wciąż nie w pełni wykorzystana szansa dla rozwoju polskiego rolnictwa. Mimo zwiększającego się zapotrzebowania na ekologiczną żywność jej produkcja w kraju wzrasta w niewielkim stopniu. Brak dostępnej siły roboczej, wzrastająca specjalizacja, wymagania dużych sieci handlowych i zakładów przetwórczych oraz brak produkcji zwierzęcej zmuszają rolników do wdrażania nowych technologii produkcji ekologicznej. Kupują nowoczesne maszyny uprawowe, systemy nawadniające, budują przechowalnie oraz magazyny, pomieszczenia do pakowania i sortowania produktów. Na rzecz rolnictwa ekologicznego pracuje coraz więcej zakładów wytwarzających nowoczesne maszyny i urządzenia oraz nawozy i środki ochrony oparte o surowce naturalne występujące w przyrodzie. Instytuty naukowe pracujące na rzecz rolnictwa ekologicznego oferują nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. O nowych możliwościach w zakresie technologii produkcji ekologicznej mówili przedstawiciele firm produkujących środki produkcji dla rolnictwa ekologicznego: Beta Studzińska, Artur Niedobit (BIO-GEN), Grzegorz Bogatko i Nowaczek Grzegorz (Symbio) oraz Ewelina Przybyszewska (Natural Crop). Aktualną sytuację w zakresie zmian w przepisach i rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz nowości w zakresie maszyn i urządzeń dla rolnictwa eko (na podstawie materiałów firmy ŁUCZAK) zaprezentował Marian Szałda (ŚODR Modliszewice). Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach KSOW i PROW 2014-2020, możliwości tworzenia grup operacyjnych i możliwości ich finansowania w ramach działania „Współpraca” przedstawił Michał Kowalczyk (ŚODR).

Niezwykle ciekawą ofertę zaprezentowała znana już na rynku Firma GP KLASA Sp. z o.o. (Andrzej Kurant – Prezes Zarządu, Urszula Kurant – zaopatrzenie plantatorskie, Remigiusz Jeżewski- doradca), która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości owoców i warzyw. Grupa Klasa proponuje rolnikom kontraktacje i skup oraz kompleksową pomoc przy prowadzeniu produkcji ekologicznej: doradztwo, pomoc w zaopatrzeniu w środki produkcji (nasiona i preparaty mikrobiologiczne itp.). Również interesującą propozycję złożyła Agnieszka Makowska, która przedstawiła ideę i działania Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.

W rolnictwie z roku na rok rośnie zużycie energii w tym również energii elektrycznej i cieplnej. Na całym świecie, głównie w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach rozwija się w szybkim tempie energetyka prosumencka – tzn. wytwarzanie energii elektrycznej na małą skalę, przy użyciu technologii niskoemisyjnej lub opartej na odnawialnych źródłach energii. W Polsce wciąż jesteśmy na etapie dyskusji na temat kierunku rozwoju energetyki. Rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania i magazynowania energii powoduje, że energetyka prosumencka będzie się rozwijać w szybkim tempie.

Istnieje możliwość wsparcia budowy instalacji prosumenckich w okresie programowania PROW 2014-2020. Wprawdzie nie jest to wsparcie wprost na budowę instalacji OZE, ale jest ono możliwe w ramach poszczególnych działań programu. Budowy instalacji OZE wspiera również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z działaniem instalacji fotowoltaicznych w gminie Słupia Konecka. Działania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych prezentowali Robert Wielgopolan (wójt gminy) i Anna Kołodziejczyk (przedstawicielka gminy Słupia) oraz Sylwia Stelmaszczyk (firma EkoEnergia).

Interesujące wykłady z zakresu instalacji OZE przeprowadzili Gwadera Grzegorz (firma Vaillant), Kruszczak Anna (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.), Chara Bogdan (rolnik, instalacje fotowoltaiczne), Seweryn Gralec (firma Soleko), Renata Ciesielska (Inspektor Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Funduszy Europejskich oraz doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach), Wojtyś Wiktor (rolnik, piece na biomasę, zagospodarowanie popiołów).

Szkolenie mimo, że trwało trzy dni było bardzo ciekawe i potrzebne, co potwierdzili jego uczestnicy na antenie Radia Kielce. Mamy telefony i prośby o organizacje następnego szkolenia o tematyce OZE.

Marian Szałda

Galeria:


Zdjęcia: Małgorzata Kucharska

 


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.