21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocyW Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się szkolenie dla właścicieli Zagród Edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych przystąpieniem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzone zostało 19 grudnia 2016 roku przez ratowników medycznych z firmy KRAKED na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).


Program szkolenia obejmował część merytoryczną i praktyczną. Omówiono aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia, postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia u dorosłych i u dzieci, postępowanie z nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, obsługa urządzenia AED Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego. Uczestnicy pod czujnym okiem ratowników medycznych ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia, czy utraty przytomności. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i zakończyło się wręczeniem certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Anna Michalska

Galeria: