21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zapraszamy na spotkania w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
ogłasza nabór uczestników na spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane w ramach projektu

„Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” 

realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.


Spotkania informacyjno-szkoleniowe skierowane są do rolników i członków ich rodzin z terenu województwa świętokrzyskiego zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

1. Termin i miejsce realizacji – 22 lutego 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.00

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie (2 spotkania po 20 osób każde)

2. Termin i miejsce realizacji – 28 lutego 2017 r. w godz. od 11.00 do 15.00

ŚODR Modliszewice O/Sandomierz, ul Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
(1 spotkanie dla 20 osób)


W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

1. Nazwisko i imię uczestnika
2. Adres (miejscowość, ulica, nr, kod, poczta, gmina, powiat)
3. Kontakt (telefon/e-mail/fax)


Zgłoszenia przyjmowane będą w dwóch terminach:

 1. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Modliszewicach – do 17 lutego 2017 r. do godz. 14.00
 2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Sandomierzu – do 24 lutego 2017 r. do godz. 14.00
 • telefonicznie pod numerem: 41 372 22 84 do 86 
 • oraz mailowo na adres: gwia@sodr.pl

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacja w sprawie rekrutacji:

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.