21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Nabór na szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków


Świętokrzyska Kuźnia SmakówZapraszamy podmioty wytwarzające tradycyjne produkty żywnościowe i oferujące kuchnię regionalną lub zainteresowanie utworzeniem oferty kulinarnej opartej na kuchni regionalnej z powiatu buskiego, pińczowskiego, starachowickiego i staszowskiego do przyznania certyfikatu marki Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Nabór na certyfikację trwa do 6 września 2017 roku.


Zapraszamy rolników, przetwórców, rzemieślników wytwarzających i sprzedających produkty tradycyjne uznane (będące laureatami konkursów wojewódzkich, krajowych lub branżowych na najlepszy produkt tradycyjny, regionalny) oraz restauracje i gospodarstwa agroturystyczne serwujące lub zainteresowane wprowadzeniem do swojej oferty żywieniowej potraw kuchni regionalnej do wpisania na szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Szlak powstał w 2015 roku. Jest produktem turystycznym, który wskazuje miejsca serwowania kuchni regionalnej oraz wytwarzania i sprzedaży żywności tradycyjnej, której jakość, smak, dobra renoma i cechy wynikają ze specyfiki produktu i związku z regionem. Szlak promuje zwiedzanie regionu świętokrzyskiego poprzez jego bogatą tradycję kulinarną i poznawanie ciekawych miejsc poprzez wrażenia kulinarne.


Warunkiem wpisania na szlak jest certyfikacja, której dokona niezależny Zespół certyfikujący. Podmioty, które otrzymają rekomendację Zespołu oraz Certyfikat ŚKS otrzymają również prawo posługiwania się nazwą i znakiem marki Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Certyfikacji (do pobrania poniżej) oraz przesłanie formularza zgłoszenia:  

 • pocztą na adres:
  ŚODR Modliszewice
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
  z dopiskiem – „Szlak ŚKS”
 • drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: gwia@sodr.pl

Uwaga! Liczba podmiotów możliwa do wprowadzenia na szlak jest ograniczona.

Pełna informacja dotycząca naboru dostępna jest w:

 • ŚODR w Modliszewicach – dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Teresa Wąsik i Anna Michalska
  tel. 41 372 22 84 do 86
  tel. kom. 507 111 245
  email: gwia@sodr.pl

 • w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego ŚODR / specjalistki ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
  • PZDR Busko-Zdrój/ Anna Bąk, tel. 41 378 45 85
  • PZDR Pińczów/ Regina Kobierska, tel. 41 357 24 31
  • PZDR Starachowice/ Justyna Gulba, tel. 41 274 78 28
  • PZDR Staszów/ Barbara Wyrzykowska, tel. 15 864 31 63

Działanie realizowane jest przez ŚODR Modliszewice w ramach operacji „Stymulowanie rozwoju rynku produktów tradycyjnych poprzez markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Do pobrania:
Regulamin Certyfikacji
Załącznik nr 3 wraz z załącznikami 3.1. do 3.5. – Zgłoszenie podmiotu do certyfikacji
Załącznik nr 2 – Karta Oceny 2017

Załącznik nr 1 Regulamin Zespołu certyfikującego – III edycja 2017

Wykaz produktów tradycyjnych charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego rekomendowanych
przez ŚODR Modliszewice do promocji poprzez tzw. „kredens” przez restauratorów i gospodarstwa agroturystyczne szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków w ramach projektu pn. „Stymulowanie rozwoju rynku produktów tradycyjnych poprzez markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków”


 

Projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.