18 Styczeń 2018    |    Piotr, Małgorzata

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Sadownictwo

Zgnilizna korzeni maliny – Wiesława Kaczorek

Wapń w nowej formule dla drzew owocowych – Anna Łukasiewicz

Sweet w uprawie truskawek i malin – Wiesława Kaczorek

Cięcie wiśni – Mateusz SurowiecNowy fungicyd w ochronie truskawki – Ewa Żak

Movento 100 SC – aktualne zalecenia dla jabłoni i gruszy – Ewa Żak

Rdza maliny – sposoby zwalczania – Wiesława Kaczorek

Tihope i Polares – nowe odmiany porzeczki czarnej – Wiesława Kaczorek

Vaxiplant SL – środek wspomagający ochronę truskawki – Wiesława Kaczorek

Cięcie porzeczki czarnej i kolorowej – Wiesława Kaczorek

Cięcie agrestu – Wiesława Kaczorek

Czerwce – szkodniki drzew i krzewów owocowych – Ewa Żak

Cięcie czereśni – Mateusz Surowiec

Bawełnica korówka – uciążliwy szkodnik – Mateusz Surowiec

Regulator rozwoju decydujący o jakości jabłek – Ewa Żak

Regulowanie zbioru jabłek i gruszek – Ewa Grzesik

Borówka amerykańska - krzew owocowy na topie – Ewa Grzesik

Czerwce drzew i krzewów owocowych – Ewa Żak

Nowe fungicydy w ochronie jabłoni – Ewa Żak

Spotkania z Bayer CropScience (2) – Ewa Żak

Ordzawienia jabłek - przyczyny i zapobieganie – Ewa Żak

Calypso 480 SC w uprawie jagodowych – Wiesława Kaczorek

Jak skutecznie zwalczać przeziernika porzeczkowca – Wiesława Kaczorek

Podskórnik i wzdymacz – szpeciele na gruszy – Ewa Żak

Przędziorek chmielowiec – problem w uprawie porzeczki – Wiesława Kaczorek

Szkodniki zwalczane po zbiorze truskawki – Wiesława Kaczorek

Polyversum WP dla roślin jagodowych – Wiesława Kaczorek

Szkodniki leszczyny – Ewa Żak

Jak walczyć z wielkopąkowcem porzeczkowym – Wiesława Kaczorek

Krzywik porzeczkowiaczek – Wiesława Kaczorek

Zwalczanie chorób odglebowych truskawek – Ewa Żak

Nowy szkodnik upraw sadowniczych - Ewa Żak

Nowe siedlisko raka bakteryjnego - Ewa Żak

Parch przechowalniczy - Mateusz Surowiec

Rozpad wewnętrzny - choroba przechowalnicza jabłek - Mateusz Surowiec

Gotowa mieszanina chwastobójcza do sadów - Ewa Żak

Parch przechowalniczy - Mateusz Surowiec

Rozpad wewnętrzny - choroba przechowalnicza jabłek - Mateusz Surowiec

Gotowa mieszanina chwastobójcza do sadów - Ewa Żak

Stosowanie dolomitu w sadach - Ewa Grzesik

Rdza gruszy - Mateusz Surowiec

Czynniki wpływające na wybarwienie owoców - Ewa Grzesik

Jak walczyć ze szkodnikami glebowymi w uprawie truskawki? - Wiesława Kaczorek

Cięcie wiśni - Mateusz Surowiec

Nawożenie truskawki po zbiorze owoców - Wiesława Kaczorek

Preparat Ortus 05 SC – rozszerzenie rejestracji w uprawie porzeczki i truskawki - Wiesława Kaczorek

Dolistne stosowanie wapnia w sadach - Mateusz Surowiec

Zgnilizna korony truskawki - groźna choroba truskawki - Wiesława Kaczorek

Owady zapylające – porównanie aktywności i wydajności - Elżbieta Krempa

W jakim celu stosuje się w sadach preparaty olejowe - Ewa ŻakNowe zastosowanie Switch 62,5 WG w sadownictwie - Ewa Żak

Profilaktyka – konieczność w walce z wielkopąkowcem porzeczkowym - Ewa Żak

Jesienne nawożenie potasem w sadach - Wiesława Kaczorek

Gorzka plamistość podskórna jabłek - Ewa Żak

Szara pleśń jabłek - Ewa Żak

Nawożenie sadów po zbiorach owoców - Ewa Grzesik

Wapnowanie w sadach - Wiesława Kaczorek

Jesienne stosowanie mocznika w sadach - Ewa Żak

Nowy patogen chorobotwórczy w sadownictwie - Ewa Żak

Zjawisko odporności owocówki jabłkóweczki na insektycydy - Ewa Żak

Rakotwórcze bakterie na wiśniach - Ewa Żak

Odporności parcha jabłoni na fungicydy - Ewa Żak

Pobieranie prób gleby z sadu do analiz chemicznych - Anna Łukasiewicz

Nawożenie porzeczek wiosną - Wiesława Kaczorek

Nawożenie truskawek wiosną - Wiesława Kaczorek

Podstawowe zasady zwalczania szkodników w sadach - Ewa Żak

Trudne przędziorki - Ewa Żak

Guzowatość korzeni - powszechny problem w szkółkach - Ewa Żak

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy gruszy - Ewa Żak

Znaczenie Polyversum dla sadownictwa - Ewa Żak

Dostarczanie wapnia w sadownictwie - Ewa Żak

Vapor Gard w sadach - Ewa Żak

Zwalczanie zwójkówek liściowych - Ewa Żak

Sadownicze fitoplazmy - Ewa Żak

Gorzka zgnilizna jabłek - Ewa Żak

Bezpieczeństwo pszczół - Ewa Żak

Jesienne nawożenie w sadach - Wiesława Kaczorek