18 Styczeń 2018    |    Piotr, Małgorzata

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Ekonomika i ekologia

Relacje cen żywca wieprzowego do cen wybranych środków produkcji rolniczej

Relacja żywca wieprzowego do pasz warunkujących jego produkcję

Relacje cen mleka do cen wybranych środków produkcji rolniczej

Informacja dla producentów ekologicznych będących pod kontrolą jednostki certyfikującej – Anna Janus

Zmiany w dostępie do płatnych usług doradczych – Anna Janus

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego – Anna Janus

Ułatwienia w rolnictwie ekologicznym – Anna Janus

Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane od 2014 roku – Piotr Lisowski

Zwrot podatku akcyzowego w 2013 r. – Anna Janus

Zakończył się okres dostosowawczy do spełnienia minimalnych norm i wymogów cross-compliance - Anna Janus

Wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt - Anna Janus

Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane od 2014 roku - Piotr Lisowski

Zwrot podatku akcyzowego w 2013 r. - Anna Janus

Zakończył się okres dostosowawczy do spełnienia minimalnych norm i wymogów cross-compliance - Anna Janus

Wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt - Anna Janus

Naturalni wrogowie mszyc - Ewa Żak

Zmiany w działaniu PROW „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” - Anna Janus

Ceny nawozów sztucznych w latach 1995-2012 i dynamika ich wzrostu w latach 2012/2011 - Krzysztof Wrzosek

Uprawy ekologiczne – nowy formularz zgłoszenia działalności - Anna Janus

Przypominamy o obowiązkach ogrodnikom - Anna Janus

Zmiany w programie Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów - Anna Janus

Zwrot podatku akcyzowego - Anna Janus

Kalkulacja szkód, które wystąpiły w wyniku klęsk żywiołowych w 2011 r. - Krzysztof Wrzosek

Wycena kosztów przywrócenia potencjału produkcyjnego sadów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej w 2011 r. w zł/ha - Krzysztof Wrzosek

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach - Anna Janus

Ubezpieczenia upraw - Wrzosek Krzysztof