21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Relacja z seminarium "Poferment nawozem dla rolnictwa"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez  Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Relacja z seminarium "Poferment nawozem dla rolnictwa"„Poferment nawozem dla rolnictwa” to temat seminarium informacyjnego, jakie odbyło się 2 lutego 2015 roku w Modliszewicach. Uczestniczyło w nim ponad 50 rolników, doradców i przedstawicieli samorządów gminnych. Zajęcia prowadziła dr Magdalena Szymańska z SGGW w Warszawie, specjalista w zakresie zagospodarowania pofermentu na cele nawozowe. Seminarium zorganizowano w ramach projektu opracowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ModliszewicachSeminarium otworzył dyrektor ŚDOR Modliszewice Jarosław Mostowski. W kilku słowach opisał cele organizowanego seminarium i realizowanego wspólnie z FDPA projektu. Jak zaznaczył jest to kolejny realizowany wspólnie z FDPA projekt, którego celem jest przygotowanie doradców i rolników do produkcji biogazu oraz wykorzystania odpadów z tej produkcji w rolnictwie. Na terenie województwa działa tylko jedna biogazownia rolnicza, ale w przyszłości może być ich nawet 48. W województwie świętokrzyskim są warunki i duże możliwości produkcji biogazu i zagospodarowania pofermentu.

Poferment to bardzo uwodniona pozostałość po fermentacji metanowej substratu (nawozy naturalne, materiał organiczny w postaci kiszonek roślinnych, odpadów przemysłu rolniczego – serwatki, wytłoki, wycierki, itp.). Jego wartość nawozowa zależy od wartości i składu chemicznego substratu poddanego fermentacji metanowej. Skład chemiczny pofermentu równa się składowi chemicznemu substratu pomniejszonego o skład chemiczny biogazu. Fermentacja metanowa jest procesem beztlenowym, w czasie jej przebiegu nic nie przybywa i nic poza gazem z substratu nie ubywa.

Jak to wykazała dr Magda Szymańska poferment to cenny, szybko działający nawóz organiczny, wzbogacający glebę w składniki mineralne i materię organiczną. Można go stosować do nawożenia gleby pod wszystkie uprawy w postaci ciekłej, stałej, granulowanej oraz w postaci kompostu. Ma on odczyn zasadowy, wykazuje bardzo dobre wartości nawozowe, ma większy stosunek węgla do azotu (szybciej się rozkłada w glebie) i odznacza się mniejszą uciążliwością zapachową (kolokwialnie mówiąc: w porównaniu do gnojowicy i gnojówki mniej śmierdzi). W pofermencie nie ma związków toksycznych.

Do aplikacji pofermentu można wykorzystać deszczownie, wozy asenizacyjne z płytkami rozbryzgowymi lub dyszami rozlewającymi, rampy z wężami wleczonymi lub wyposażonymi w specjalne aplikatory doglebowe lub do łąk. Do nawożenia pofermentem w postaci stałej, kompostu lub granulatu można wykorzystać tradycyjne rozrzutniki do obornika lub rozsiewacze nawozów mineralnych.

Jak podkreślała dr Szymańska dawka nawozów organicznych powinna być zawsze ustalana w oparciu o potrzeby nawozowe uprawianych roślin i badania zawartości składników pokarmowych w glebie. Nie powinna ona przekraczać jednak 20-30 m3 pofermentu pod rośliny ozime i 30-40 m3 pod rośliny jare. Poferment podobnie jak nawozy naturalne nie możemy stosować w okresie od 1 grudnia do końca lutego, a na obszarach OSN od 1 grudnia do 15 marca. Stąd wynika konieczność magazynowania pofermentu w tym okresie.

Wielu producentów biogazu rolniczego chce produkować w oparciu o poferment nawozy mineralno-organiczne. Ich cena powinna być do przyjęcia dla rolnika i dla jego producenta.

W trakcie seminarium i na jego zakończenie padały konkretne pytania dotyczące terminów stosowania pofermentu, wielkości dawek, wartości nawozowej pofermentu z biogazowni pracującej w oparciu o odpady z przemysłu mięsnego, koszty budowy biogazowni, na jakich zasadach rolnicy odbierają poferment z biogazowni, czy i ile płacą rolnicy za poferment, co z ustawą o OZE i wiele innych.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne, a na zakończenie krzepiący posiłek.

Dziękujemy Urzędom Gmin za zamieszczenie na swoich stronach informacji o seminarium.

 

Zebrał i opracował: Marian Szałda
Galeria:


Sample Image


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez  Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.