18 Styczeń 2018    |    Piotr, Małgorzata

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zapraszamy na konferencję z zakresu innowacyjnych technologii uprawy owoców i warzyw


Tytuł operacji: „Innowacyjne technologie uprawy owoców i warzyw przeciwdziałające pogarszaniu się właściwości i spadkowi wartości gleb (obniżaniu ich żyzności) w nauce i praktyce z wykorzystaniem finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Realizacja operacji obejmuje organizację dwudniowej konferencji w Sandomierzu wraz z zapewnieniem wykładów merytorycznych o tematyce zgodnej z tytułem operacji oraz noclegu, wyżywienia i materiałów szkoleniowych dla jej uczestników.

Termin konferencji: 27-28.11.2017 r.

Miejsce konferencji: Restauracja Królewska (ul. Browarna 10, 27-600 Sandomierz)

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dnia 21.11.2017 r. za pośrednictwem:

 • poczty e-mail: izabela.niedobit@sodr.pl, wieslawa.kaczorek@sodr.pl
 • faxem: 15 832 34 00
 • poczty tradycyjnej na adres:
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu
  ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz
  – z dopiskiem „Konferencja glebowa”

Karty zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Izabela Niedobit, Elżbieta Krempa, Wiesława Kaczorek
tel.: 15 833 31 00

Do pobrania:
Karta zgłoszenia udziału
Program konferencji


 

Projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.