22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Konferencja proeksportowa w Sandomierzu

Konferencja proeksportowa w Sandomierzu15 maja 2015 roku zamek królewski w Sandomierzu stał się miejscem konferencji pod nazwą „Potencjał eksportowy producentów owoców i warzyw Ziemi Sandomierskiej”. Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy udziale Ministerstwa Gospodarki i Starostwa Powiatu Sandomierskiego. Na spotkaniu poruszano tu m.in. tematy potencjału i przyszłości sandomierskiego sektora owocowo-warzywnego, a także liczne kwestie ostatnich problemów naszych sadowników. Na specjalne zaproszenie przybyło szerokie gremium gości z zagranicy.

Konferencję rozpoczął powitaniem gości i uczestników członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, który w swoim wystąpieniu przekonywał, że sandomierski sektor owocowo-warzywny jest ciągle jednym z motorów napędowych świętokrzyskiej gospodarki i nie bez znaczenia jest to, że mieści się on w wyjątkowo pięknym zakątku województwa. Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wiceminister gospodarki mówił, że jeżeli pojawi się dobra perspektywa pokoju za wschodnią granicą, działania rządu z pewnością będą zmierzały w kierunku powrotu na rynek rosyjski. Wspomniał także o odbywających się obecnie prestiżowych targach EXPO w Mediolanie, gdzie mamy ofertę polskiego sektora sadowniczego z promocją jabłek na szeroką skalę. Starosta sandomierski Stanisław Masternak pochwalił producentów sandomierskich za to, że wykorzystywali na dużą skalę dostępne fundusze unijne i inwestowali w tworzenie grup oraz w zaplecze produkcyjne i przechowalnicze. Następnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg wręczył medale „Zasłużony dla eksportu”. Otrzymali je trzej prezesi sandomierskich grup producenckich: Witold Stefaniak z grupy „Złoty Sad”, Zbigniew Rewera z grupy „Refal” oraz Wojciech Borzęcki z grupy „Sad Sandomierski”.

Grzegorz Orawiec, dyrektor departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawił potencjał produkcyjny i eksportowy sektora owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej oraz działających tu grup producenckich, zrzeszonych w ramach spółki Sun-Export-Group. Grupy sandomierskie eksportują ponad 500 tys. ton jabłek rocznie.

Problemy związane z tematem przewodnim konferencji zostały ujęte w karb paneli dyskusyjnych, zblokowanych według następujących tematów:

 1. I panel „Wyzwania i możliwości świętokrzyskich eksporterów żywności w obecnej sytuacji geopolitycznej” z udziałem Witolda Stefaniaka, prezesa Grupy Producentów „Złoty Sad”, Jerzego Jańca, radcy, kierownika WPHI w rabacie (Maroko) oraz przedstawicieli delegacji z Kazachstanu i Algierii;
 2. II panel „Oferta Klastra Spożywczo-Przetwórczego jako platforma współpracy na rzecz rozwoju eksportu owoców i warzyw z województwa świętokrzyskiego” z udziałem Mirosława Fuci, prezesa Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw Sielec-Kolonia, Zbigniewa Rewery, prezesa Grupy Producentów „Refal” oraz Janusza Suszyny z Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego;
 3. III panel dyskusyjny „Wpływ walorów środowiskowych ziemi sandomierskiej na atrakcyjność oferty eksportowej sektora spożywczo-przetwórczego województwa świętokrzyskiego” z udziałem Mieczysława Twaroga ze Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Adama Fury, dyrektora sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz przedstawiciela Ambasady RP w Kijowie.

Liczną grupę wśród zaproszonych uczestników stanowiły delegacje z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Algierii, Maroka, Serbii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich; producenci regionu sandomierskiego, zrzeszeni w grupach producenckich oraz przedstawiciele samorządu. Równolegle bowiem z panelami dyskusyjnymi toczyły się liczne spotkania match - makingowe, które umożliwiły nawiązanie kontaktów biznesowych. Drugi dzień konferencji upłynął na wizytach bezpośrednio w siedzibach grup producenckich, gdzie zapoznano się z ich zapleczami logistycznymi i możliwościami eksportowymi.

Elżbieta Krempa

Galeria: