24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

 XVI Ogólnopolskie Sympozjum AgroturystyczneOd 15 do 17 września 2015 roku odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie tematycznym ujętym pod nazwą „Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich”, obejmującego potencjał innowacyjny produktów turystyki wiejskiej, aktywizację rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę, innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki wiejskiej, wspieranie i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych w turystyce oraz innowacje na tym rynku.


Organizatorami Sympozjum byli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska" oraz Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi" w Daleszycach.


Otwarcie Sympozjum

W Sympozjum udział wzięli przedstawiciele wszystkich środowisk angażujących się w rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce, tj. nauki, ośrodków rolniczego doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych i Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz administracji państwowej i samorządowej.

Kolejne dni Sympozjum organizował nasz Ośrodek przygotowując 3 wizyty studyjne (trasy) do najatrakcyjniejszych miejsc regionu świętokrzyskiego.

Trasa 1. Ziemia Sandomierska


Trasa 2. Ponidzie


Trasa 3. Góry Świętokrzyskie


Celem tych trzech wyjazdów było pokazanie i promocja zagród edukacyjnych, gospodarstw agroturystycznych oraz innowacyjnych produktów turystycznych wspartych pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych.

Zakończenie Sympozjum:

Halina Szymańska