22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Chorwacka młodzież na praktykach w Świętokrzyskiem

Chorwacka młodzież na praktykach w Świętokrzyskiem W ramach programu Erasmus+ konsorcjum złożone z trzech szkół chorwackich (Szkoły Ekonomicznej High School Arboretum Opeka Marcan, Średniej Gospodarskiej Szkoły w Križevci oraz Gospodarskiej Szkoły w Čakovec) realizowały program pod nazwą INTER AGRO FLORA. W jego ramach uczniowie i studenci z Chorwacji odbywali praktyki zawodowe w gospodarstwach i firmach wskazanych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu. Uczestnicy Programu mieli również okazję poznać zabytki i atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Unijny program ERASMUS PLUS jest programem na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Działania realizowane w jego ramach dotyczą efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy wykorzystując zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w różnych dziedzinach. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i kształcenia młodzieży.

W ramach programu 30 uczniów i studentów z trzech chorwackich szkół o profilu rolniczym odbywało praktyki zawodowe w gospodarstwach rolniczych i firmach zajmujących się obsługą rolnictwa. Część programu realizowanego przez chorwackie szkoły dotyczyła odbywania praktyki zawodowej realizowanej w gospodarstwach sadowniczych przy zbiorze owoców i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem do sprzedaży świeżych owoców i ich przetwórstwem na terenie powiatu sandomierskiego. Uczestnicy programu mieli okazję pracować przy zbiorze jabłek oraz złożyć wizyty w trzech sandomierskich grupach, i jednej organizacji producentów owoców i warzyw, oraz dużej przetwórni koncentratów owocowych. Oprócz pracy przy zbiorze owoców, a także zapoznawania się z działaniem i funkcjonowaniem organizacji i grup producentów zrzeszających producentów z powiatu sandomierskiego goście z Chorwacji mieli okazję poznawania atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt realizowany przez chorwackie szkoły był przeznaczony dla grupy 30 uczniów i studentów zawodów rolnych (obsługa kwiaciarni, ekonomista rolnictwa, technik rolnictwa, mechanizacja rolnictwa, technik ogrodnik). Obejmował przeprowadzenie profesjonalnej praktyki w zagranicznych firmach i ośrodkach szkoleniowych. Realizacja projektu miała za zadanie zwiększenie wiedzy, umiejętności w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji i zatrudnienia obywateli europejskich, jak również poprawę kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą. Oprócz umiejętności zawodowych przy realizacji projektu duży nacisk został położony na zwiększenie poczucia niezależności uczniów i studentów, znajomości innych kultur i języków oraz rozwój świadomości międzykulturowej i tolerancji.

Piotr Lisowski
Zespół ds. Ogrodnictwa


Uczniowie i studenci chorwackich szkół podczas wizyty w Organizacji REFAL w Łukawie, Grupie AG FOOD Jasienica oraz ZPOiW POLKON Jasienica: