19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

W dniu 22 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Kadencja Rady, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora ŚODR Modliszewice, obejmuje lata 2015-2020.


Rada spełnia szereg ważnych zadań,  do których należy:

 • opiniowanie rocznego programu działalności  i projektu rocznego planu finansowego Ośrodka,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności i rocznego planu finansowego ŚODR,
 • zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania  Ośrodka,
 • wydawanie opinii w przypadku zamiaru odwołania Dyrektora Ośrodka przed upływem jego kadencji,
 • opiniowanie cennika usług odpłatnych.

W skład Rady wchodzi 11 osób, które 26.11.2015 r. spotkały się w Modliszewicach na inauguracyjnym posiedzeniu. Jak zwykle na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się, wybrano przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, Rada, po dyskusji, wydała pozytywne opinie dotyczące:

 • programu działalności ŚODR Modliszewice na 2016 r.,
 • projektu planu finansowego ŚODR Ośrodka na rok przyszły,
 • zmian w cenniku usług ŚODR.

Członkowie Rady wnieśli także wiele cennych uwag co do pracy Ośrodka.
 
Poniżej przedstawiam Państwu skład naszej nowej Rady:

 1. Przewodniczący prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 2. Wiceprzewodniczący Ryszard Ciźla – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 3. Wiceprzewodniczący Andrzej Sęk – przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Członkowie:

 • prof. dr hab. Adam Harasim – przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
 • Mieczysław Gębski – przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Sławomir Neugebauer – przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 • Jarosław Kaczmarczyk – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
 • Jan Kopeć – przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Janusz Lamer – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"
 • Artur Konarski – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 • Jerzy Trzepatowski – przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu

Jestem przekonany, że tak jak do tej pory, sugestie, propozycje i uwagi członków Rady wykorzystane zostaną  w celu dalszego podnoszenia poziomu  pracy doradczej, szkoleniowej i upowszechnieniowej Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Jan Bubień

Galeria: