22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach – I edycja za nami

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach – I edycja za namiZwiązani z branżą rolniczą doskonale znają kieleckie Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. W ciągu 21 lat impreza ta odniosła ogromny sukces, co stało się jedną z przyczyn decyzji organizatora – Targów Kielce – o poszerzeniu oferty skierowanej do środowiska rolniczego i zapoczątkowaniu Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które otrzymały nazwę HORT-TECHNIKA, które odbyły się 27-28 listopada 2015 roku na terenie Targów Kielce.


Można tu było zapoznać się z szeroką ofertą między innymi maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji ogrodniczej, środków ochrony roślin i nawozów oraz innych. Ten zakres uzupełniały stoiska związane z przetwórstwem płodów ogrodniczych oraz pszczelarstwem. Zwiedzający degustowali świeżo wyciskane, nieklarowane soki z owoców i warzyw, a także tegoroczne miody pochodzące ze zbiorów świętokrzyskich pasiek.

I edycję targów otworzył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Wszyscy uczestnicy uroczystości otwarcia targów podkreślali, że ogrodnictwo świętokrzyskie jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem, a nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Poza tym podkreślił, że wartość o ogromnym znaczeniu w sukcesie rozwoju ogrodnictwa tkwi także w kooperacji, w tworzeniu zrzeszeń producenckich.

Konferencja, która towarzyszyła targom, została uznana za dobre miejsce do uhonorowania trzynastu członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych statuetką za wkład zarówno w działalność towarzystwa, jak w rozwój polskiego sadownictwa. Miło nam poinformować, że statuetką uhonorowano dyrektora sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Adama Furę, doradcę sadowniczego od lat cieszącego się uznaniem wśród producentów.

Na wstępie o perspektywach rozwoju sektora sadowniczo-warzywnego mówił przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski. Do 2050 roku populacja ludzka wzrośnie do około 10 mld. Szacuje się, że produkcja rolnicza jako dostarczająca żywności, wzrośnie do tego czasu o około 80 procent, w tym także produkcja ogrodnicza. W dalszym ciągu nie możemy też zapominać o nieustannym podnoszeniu jakości produktu i o tym, że nie bez znaczenia jest promocja spożywania produktów wytworzonych w danym regionie.

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP potwierdził, że w sektorze sadownictwa mamy szanse na umocnienie naszej pozycji, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, w tym bardzo ważne jest otwarcie się na polskie owoce rynku amerykańskiego. Mamy świetne wyniki w handlu zagranicznym i w eksporcie, mimo rosyjskiego embarga: „Nie jest tajemnicą, że zarówno zwykli Rosjanie, jak i tamtejsze firmy importowe z niecierpliwością czekają na otwarcie rynku i możliwość handlowania polskimi jabłkami”.

Zdaniem na temat przyszłości polskich jabłek podzielił się w swoim wystąpieniu profesor Eberhard Makosz z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie. Polska jest największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie, w produkcji koncentratu jabłkowego zajmujemy drugie miejsce na świecie, produkcja sadzonek jabłoni to około 20 milionów sztuk. Obecnie produkcja jabłek w Polsce wynosi 3,8 mln ton, z czego 1900 ton stanowi sok zagęszczony, 270 ton soki naturalne, ok. 80 ton cydr, inne przetwory owocowe 50 ton. Te obliczenia oznaczają, że aby zagospodarować tak wysoką produkcję musimy wyeksportować 1,2-1,3 mln ton jabłek. Spożycie krajowe jest bowiem w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie, wg profesora Makosza wynosi 17-18 kg na 1 mieszkańca Polski rocznie, wziąwszy pod uwagę efekt wzmożonego spożywania jabłek po wprowadzeniu embarga.

Szanse i zagrożenia, przed którymi stoją zrzeszeni w grupach producenci owoców i warzyw, omawiał przewodniczący Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta. Według mnie jedno zdanie, wygłoszone przez pana Bogutę, świetnie charakteryzuje aktualną sytuację w tym temacie, a mianowicie: „Jeżeli obsługujesz rynek lokalny grupa nie jest ci potrzebna, jeżeli są to rynki zagraniczne, dalekie, bez grupy nie dasz rady”. Zwrócił też uwagę na problem tworzenia zbyt dużej liczby marek w sprzedaży jabłek. „Co grupa to marka” nie sprawdza się w obecnym handlu, 3-4 marki polskie to maksymalna liczba, która ułatwi odniesienie sukcesu. Obecnie na polskim rynku owoców i warzyw działa 309 grup i organizacji (83% stanowią spółki z o.o., 8% spółdzielnie, 7% zrzeszenia i 2% stowarzyszenia), ich udział w rynku szacunkowo może osiągać 25-26 %. Nie rokuje dobrze zauważalny brak współpracy między grupami, rosnące koszty wyposażenia oraz zatrudnienia, dyktat sieci wielkopowierzchniowych i przetwórców, wewnętrzna konkurencja cenowa i nieumiejętność zarządzania.

Jedną z możliwości, które mogą stać się wartością dodaną dla sprzedaży świeżych owoców i warzyw jest przetwórstwo. Mówił o tym Krzysztof Rutkowski z Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który przedstawił działania innowacyjne, czyli produkcję soków mętnych, smoothie, suszenie osmotyczno-konwekcyjne, produkty minimalnie przetworzone i nowe produkty przekąskowe o charakterze żywności funkcjonalnej i dietetycznej.

Zasady integrowanej ochrony sadów i plantacji roślin jagodowych szczegółowo omówił na konferencji profesor Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przypomniał o dobrodziejstwach stosowania w ochronie przed szkodnikami tablic lepowych oraz pułapek feromonowych, naturalnego występowania wrogów tych organizmów, które zagrażają naszym uprawom  oraz możliwości biologicznego zwalczania szkodników. Według profesora problemy z wdrażaniem integrowanej ochrony wynikają m.in. z niewystarczającej wiedzy sadowników na temat zagrożeń, jakie środki ochrony roślin stwarzają dla zdrowia człowieka i dla środowiska oraz z braku nawyków w stosowaniu narzędzi do prognozowania zagrożeń ze strony szkodników.

Bardzo szeroki przegląd nowości w sektorze odmian jabłek do produkcji wielkotowarowej przedstawił w swojej prelekcji Maciej Lipecki, prezes Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy. Zwrócił uwagę na „powrót do łask” jabłek Red Delicious, powszechnie uprawianych w Polsce przed zimą 1986/87, kiedy to fala ostrych mrozów wyeliminowała tę odmianę z nasadzeń. Obecnie zajmuje ona znaczącą pozycję w obrocie międzynarodowym. Sama odmiana Red Delicious ma wiele wad – oprócz wysokich wymagań cieplnych, także podatność na drobnienie i choroby oraz wrażliwość na nieodpowiednie nawożenie. Natomiast za ciekawe i przyszłościowe z tej grupy Maciej Lipecki uważa: Camspur®, Early Red One® Erovan, Superchief® Sandidge, Red Cap®, Adams Apple®, Scarlet Spur®, Red Velox®, Zuzi Red®. Poruszył także temat znaczenia w handlu sportów Gali oraz odmian hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz polskiej Grupy Hodowlanej Aj!Apple.

Na konferencji referat wygłosił także Adam Fura, dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu, w którym omówił ważne w dniu dzisiejszym i dobrze rokujące na przyszłość kierunki eksportowe dla owoców, a są nimi m.in. Algieria, Chiny, Egipt, Indie, Serbia, Kanada, Kazachstan, Niemcy, ZEA i wiele innych. Ciekawą częścią wystąpienia było przedstawienie kalendarium wydarzeń związanych z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską 1 sierpnia 2014 r. embargo na import owoców i warzyw z Polski. Efektem wszystkich przedstawionych działań było uzyskanie funduszy na wycofanie z rynku 300 tys. ton jabłek na cele charytatywne i wypłacenie producentom pomocy de minimis. Wnioski co do działań wspierających przyszły „biznes jabłkowy”, jakie się nasuwają na koniec referatu Adama Fury, można wypunktować w następujący sposób:

 • szybki i intensywny rozwój przetwórstwa owoców
 • rozszerzenie wykazu produktów dostarczanych do szkół w ramach programu „Owoce i warzywa w Szkołach”
 • intensyfikacja działań promujących nasze owoce na rynkach zagranicznych i na rynku polskim
 • dostosowanie struktury odmianowej do wymagań np. rynków afrykańskich, amerykańskich czy azjatyckich
 • maksymalna koncentracja podaży – tworzenie nowych grup producenckich i ich zrzeszeń
 • kontynuacja działań wspierających prowadzonych przez jednostki rządowe, samorządowe i organizacje typu Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Prelegenci:


Konferencję zorganizował partner targów kieleckich – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas targów odbył się także konkurs na najlepszy produkt targów. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektora naszego sandomierskiego oddziału Adama Fury, przyznała następujące medale i wyróżnienia.

MEDALE

W kategorii „Maszyny i ciągniki ogrodnicze”
za samobieżną elektryczną  platformę sadowniczą ORSI CROSS ECO dla ORSI GROUP POLSKA z Gózda

W kategorii „Urządzenia i akcesoria pomocnicze”
za urządzenie zapobiegające przymrozkom UZP-350/4 dla MCMS WARKA Sp. z o.o. z Warki
W kategorii „Opryskiwacze”
za dwuwentylatorowy opryskiwacz sadowniczy DOMINIAK dla DOMINIAK PAWEŁ DOMINIAK z Warszawy

W kategorii „Inne”
za nawóz AGRO-SORB® Radiculum dla BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy.


Natomiast wyróżnienia otrzymali: w kategorii: „Maszyny i ciągniki ogrodnicze”:  ACTIV Sp. z o.o. z Warszawy za ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 JONA, w kategorii: „Opryskiwacze” FMR LISICKI Janusz Lisicki z Rawy Mazowieckiej za dwuwentylatorowy opryskiwacz sadowniczy z odwróconym ciągiem oraz BURY MASZYNY ROLNICZE – WOJCIECH BURY za WULKAN-TWIN SYSTEM za dwurzędowy opryskiwacz sadowniczy i w kategorii ”Inne” za wagę kanałową SERII WK dla KMK AGRO Sp. j. z Środy Wielkopolskiej.

Elżbieta Krempa

Galeria: