21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zgodnie z tradycją i naturą w Klubie Edukacyjny 4H „Niezapominajka”

Zgodnie z tradycją i naturą w Klubie Edukacyjny 4H „Niezapominajka” działającym przy Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy w gm. Małogoszcz
Rodzimy krajobraz składa się z wielu zakątków, które są tak bogate, a jednocześnie tak nieznane, że warto je zobaczyć ze względu na ich walory przyrodnicze, dydaktyczne i historyczne. Zaskakujący świat świętokrzyskiej wsi zachwyca swoją różnorodnością. A drzemiące w nas pragnienie spokoju i ciszy doprowadza nas do takiego miejsca zwanego Ostoją Dworską gdzieś na pograniczu Gór Świętokrzyskich, gdzie piękno przyrodnicze i bogactwo historyczne tego obszaru, było sceną wielu ciekawych historii. Liczne miejsca, będące dziś tajemniczymi ruinami, kiedyś tętniły życiem dworskim starostów małogoskich. Najstarsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1377 r. 
 
Dziś to spokojne i przytulne miejsce z milą atmosferą w Paśmie Przedborsko-Małogoskim na Ziemi Świętokrzyskiej, stanowiące doskonały punkt edukacyjny wpisany do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, tworzący naturalną scenerię do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla grup szkolnych, wypoczynku rodzinnego, które w sposób przyjazny wprowadza w świat tradycji, przyrody i ekologii. A więc jaka jest... Ostoja Dworska? W sercu zabytkowego założenia pofolwarcznego w starym spichlerzu wśród wiekowych drzew mieści się Izba Regionalna w Gościnie u Chłopa Świętokrzyskiego prowadzona przez Grzegorza Szymańskiego, gdzie w czasie spotkań edukacyjnych gwarantuje się poznanie tradycji i obyczajów związanych z regionem świętokrzyskim oraz doskonały wypoczynek i rekreację z dowcipem dostosowanym do wieku słuchaczy. Tu można odkryć, jak za dawnych czasów piekło się pachnący chleb, wyrabiało pyszne, zdrowe masło czy wytwarzało się z darów natury, rzeczy służące w obejściu dnia codziennego dawnej wsi. W pobliżu znajduje się Galeria Wsi Polskiej pt. „Poznajemy Zawody, Zwyczaje, Zajęcia Dawnej Wsi Małej Ojczyzny”, która zawiera kolekcję rzeźb w drewnie ukazujących, świadectwo istnienia dawnych zawodów, zwyczajów i zajęć. Żywe pokazy ludowe prowadzone w obrębie galerii stanowią niepowtarzalną okazję do zrozumienia, czym jest kalendarz świąt i obrzędów polskich dotyczący różnych dziedzin życia naszej małej Ojczyzny. Najważniejsze z nich można ująć w dwóch grupach związanych z obrzędowością rodzinną oraz obrzędami dorocznymi obchodzonymi cyklicznie w następujących po sobie porach roku. Co więcej, udział w pokazie pozwoli zobaczyć, jak w odległych czasach pracowali mieszkańcy wsi. Tu można przyjrzeć się pracy chłopa, własnoręcznie omłócić cepami snop zboża w tradycyjnym chłopskim odzieniu. W ruinach dawnej wozowni stworzono miejsce ogniskowe na każdą porę roku, gdzie zwykła, prosta wiejska potrawa smakuje wyjątkowo, a zapach pieczonego chleba, ziemniaków, przywołuje dziecięce wspomnienia. Opodal znajduje się sad tradycyjny od wieków dający smaczne owoce. Od założenia skupia dawne odmiany sadownicze jabłoni, grusz, śliw, stanowiące nasze dziedzictwo sadownicze, wiosną pachnący kwieciem, latem dający przyjemny cień drzew, jesienią pełen owoców, mających niepowtarzalne walory smakowe i aromatyczne oraz różnorodne zastosowania kulinarne wzbogacające naszą spiżarnie, zimą natomiast to naturalna stołówka pożywienia dla wszelakich istot, co stanowi znakomite miejsce do obserwacji i nauki tropienia zwierząt – Unikatowy wieniec lipowy, w którym odpoczywamy snując nieśpiesznie gawędy o drzewach, pozyskując pozytywną energię z otaczających drzew, czeka na nas poczęstunek z kawą, herbatą i wiejskim plackiem. Zagroda gospodarska zaprasza do poznania wielu rodzimych ras owiec, kóz, kur, kaczek, gęsi, które przywołują niepowtarzalny wiejski klimat, to okazja, by zetknąć się ze zwierzętami gospodarskimi – pogłaskać owce, napoić kozę. Naturalna łąka to oaza spokoju, gdzie w gęstwinie źdźbeł rozmaitych poszukasz czegoś dla zdrowia, odkrywając niepowtarzalny wiejski klimat, poznając dawne sprzęty do suszenia siana. W miejscu zwanym Eko-owczarniom odkryjesz swą kreatywność z możliwością obcowania z prawdziwym zapachem siana, darem dla człowieka z pachnącej naturalnej łąki. Dzięki promieniom ciepłego słońca, wyschnięte siano wpływa kojąco na ciało człowieka, gdzie z niego wpleciesz niepowtarzalny obraz wiejski; ślimaka, myszkę, kogutka czy inne gospodarskie zwierzę pod czujnym okiem gospodarza. Pobyt edukacyjny na wsi kształtuje postawę dzieci zgodną z etyką prawidłowego rozwoju emocjonalnego poprzez: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, to wpajanie silnego związku miedzy dziedzictwem kulturowym a środowiskiem, a uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji małej ojczyzny, rozwija poczucie odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy społeczne. Zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, ma uczyć ekologicznego życia we własnym domu, umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Poczucia własnej wartości i własnych możliwości, naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutecznego i efektywnego szacunku do kultury i przyrody, dbania o nią, pokazując jak ważna jest bioróżnorodność i zachowanie krajobrazu kulturowego wobec skutków określonej działalności człowieka, uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę i historię jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. W swoim środowisku lokalnym działania Ostoi Dworskiej mają do zaoferowania bogaty program pokazów i warsztatów, które przyciągają uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Spragnieni wiec wiedzy i wrażeń, zgodnie z założeniami inicjatywy Klub 4H w zagrodzie edukacyjnej Ostoja Dworska, z inicjatywy gospodarza Grzegorza Szymańskiego oraz mieszkańców z sąsiadujących miejscowości, powstaje w 2014 roku Klub Edukacyjny 4H Niezapominajka. Niemałą rzeszę fanów i uczestników zyskują nasze spotkania tzw. „Comiesięczne Żywe Pokazy z Życia Dawnej Wsi”, w trakcie których można w niezwykły i aktywny sposób zobaczyć oraz wyrobić sobie umiejętności uważnego obserwowania i odczytywania śladów historii, a przede wszystkim zapoznania się z najcenniejszymi zasobami historyczno-kulturowymi i walorami przyrodniczymi krajobrazu kulturowego, z uwzględnieniem miejsc, wydarzeń i ludzi mających istotny wpływ na powstanie i rozwój naszej małej ojczyzny. W trakcie tych comiesięcznych zajęć warsztatowych, zgodnie z hasłem Klubów 4H „Uczyć się działając”, w codziennym życiu na wsi, kultywujemy dawne zwyczaje i obrzędy. Swoją działalność rozpoczęliśmy spotkaniem warsztatowym zakresu zwyczajów i obrzędów Wielkanocnych, na które zaprosiliśmy naszych rodziców, dziadków, nauczycieli oraz grupę dzieci pod opieką pani Anny Wołonkiewicz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. Doświadczając wszystkimi zmysłami zapachów, smaków, kolorów, kształtów, dźwięków owych zwyczajów, obrzędów połknęliśmy wspólnie tzw. bakcyla niezapomnianych chwil. I tak przeprowadziliśmy wspólnie kilkanaście spotkań związanych obrzędami i zwyczajami wiejskimi; drzewo dobrodziej człowieka od zawsze, kiszenie kapusty, pieczenie ziemniaka, pradawne listopadowe obyczaje, upływające pod znakiem świętej Katarzyny oraz odbyło się wigilijne spotkanie, związane z okresem świąt Bożego Narodzenia w celu stworzenia rodzinnej i ciepłej atmosfery wśród klubowiczów, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej oraz zacieśnienie kontaktów z grupą dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uczestnicy naszych spotkań edukacyjnych odkrywają własną kreatywność, pasje i zdolność współpracy z rówieśnikami, poznając piękno i bogactwo wiejskiego krajobrazu. Nie sposób przecenić zaangażowania naszych rodziców, dziadków w zachowaniu i przekazywaniu dziedzictwa kulinarnego świętokrzyskiej wsi młodemu pokoleniu. To przede wszystkim wspieranie zdrowej ciekawości, która poprzez doświadczenia, obserwacje wprowadza najmłodszych w świat zagadnień zakresu edukacji środowiskowej związanych z kształtowaniem umiejętności przygotowania dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, wsi itp. Współpraca dorosłych z młodym pokoleniem wpływa także na rozwój zainteresowań oraz na osobowość młodych mieszkańców wsi. Marzymy o zniesieniu barier komunikacyjnych między słyszącymi i nie słyszącymi klubowiczami naszego klubu. Prowadzone zajęcia z migania tzw. języka migowego budują porozumienie między naszymi klubowiczami. Oprócz niewątpliwych zalet w postaci umożliwienia komunikacji naszych dzieci, poprzez naukę migania, to także bardzo dobry trening tych stref umysłu, które normalnie nie są pobudzane u osób słyszących. A na dodatek uśmiech i energia wytwarzana podczas zajęć jest bezcenna. Tworzymy jedną z niewielu ofert bardzo pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w środowisku wiejskim. Nasze zajęcia przyczyniają się w przystępny sposób do przekazywania rzetelnej wiedzy o dziedzictwu kulturowym oraz środowisku naturalnym w kształtowaniu ekologicznej postawy młodego pokolenia w rozbudzaniu wrażliwości na piękno i bogactwo natury, aby relacja człowiek – przyroda – środowisko zbliżała się do ideału.Wzbogacając wiedzę o regionie, szukamy pozytywnego wytchnienia oraz wypoczynku edukacyjnego w budzeniu szacunku dla dziedzictwa kulturowego „małej Ojczyzny”, to bezwątpienia kultywowanie dawnych tradycji w kształtowaniu umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, gdzie w sposób przyjazny wprowadzamy najmłodszych w świat dawnej i współczesnej wsi. 

W Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska

Zapraszamy do odwiedzin i udziału w naszych działaniach.
Grzegorz Szymański