24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

To już rok naszej "Niezapominajki"

To już rok naszej "Niezapominajki"To już rok Klubu Edukacyjnego 4H Niezapominajka działający przy Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy. Doświadczając wszystkimi zmysłami zapachów, smaków, kolorów, kształtów, dźwięków, obrzędów ponad rok temu połknęliśmy wspólnie tzw. bakcyla niezapomnianych chwil. I tak minął rok naszej działalność klubu 4H „Niezapominajka”. Przez rok przeprowadziliśmy wspólnie kilkanaście spotkań związanych obrzędami i zwyczajami wiejskimi naszej małej Ojczyzny. Spragnieni wiedzy i wrażeń, zgodnie z założeniami klubów 4H w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska z inicjatywy gospodarza oraz mieszkańców powstał w 2014 r. Klub Edukacyjny 4H Niezapominajka.
 
Niemałą rzeszę fanów i uczestników, zyskują nasze spotkania tzw. co miesięczne żywe pokazy z życia dawnej wsi, w trakcie, których można w niezwykły i aktywny sposób zobaczyć oraz wyrobić sobie umiejętności uważnego obserwowania i odczytywania śladów historii a przede wszystkim zapoznania się z najcenniejszymi zasobami historyczno-kulturowymi i walorami przyrodniczymi rodzimego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem miejsc, wydarzeń i ludzi mających istotny wpływ na powstanie i rozwój naszej małej ojczyzny. W trakcie tych co miesięcznych zajęć edukacyjnych, zgodnie z hasłem klubów 4H: "Uczyć się działając", w codziennym życiu na wsi, kultywujemy dawne zwyczaje i obrzędy. Zgodnie naszymi  założeniami w dniu 25 marca 2015 r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie warsztatowe zakresu zwyczajów i obrzędów Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyli klubowicze sąsiadujących miejscowości ze swoimi rodzicami, dziadkami, nauczycielami oraz grupa klubowiczów pod opieką Anny Wołonkiewicz z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. Ponadto na nasze spotkanie przybyła Renata Gos – Wojewódzki Koordynator Klubów 4H oraz Radni Miejscy z Urzędu Miasta I Gminy Małogoszcz: Filipiak Kazimierz i Stańczyk Marek. Spotkanie poprowadził gospodarz - lider klubu 4H Grzegorz Szymański. 

Uczestnicy naszych spotkań edukacyjnych odkrywają własną kreatywność, pasje i zdolność współpracy z rówieśnikami, poznając piękno i bogactwo wiejskiego krajobrazu. Nie sposób przecenić zaangażowania naszych rodziców, dziadków w zachowaniu i przekazywaniu dziedzictwa kulinarnego świętokrzyskiej wsi młodemu pokoleniowi. To przede wszystkim wspieranie zdrowej ciekawości, która poprzez doświadczenia, obserwacje wprowadza najmłodszych w świat zagadnień zakresu edukacji środowiskowej związanych z kształtowaniem umiejętności przygotowania dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, wsi itp. Współpraca dorosłych z młodym pokoleniem wpływa także na rozwój zainteresowań oraz na osobowość młodych mieszkańców wsi.
 
Zapraszamy do odwiedzin i udziału w naszych działaniach.
Grzegorz Szymański