18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

I Europejski Szczyt 4H w Finlandii

I Europejski Szczyt 4H w Finlandii„Kim jesteśmy i czym chcemy się podzielić z innymi – aktualności z naszych organizacji” – pod takim hasłem przebiegały 14 i 15 kwietnia 2015 roku w Helsinkach (Finlandia) obrady I Europejskiego Szczytu 4H. Na zaproszenie sekretarz światowej organizacji 4H Paivi Haapasalo i dyrektora generalnego Fińskiej Federacji 4H Seppo Hassinena zjechali tu przedstawiciele Ruchu 4H w Europie, by debatować nad jego przyszłością w świecie. Polskę reprezentowała wojewódzka koordynator klubów 4H ŚODR Modliszewice Renata Gos wraz z liderami klubów z Bukowy – Anetą Banaś i z Bejsc – Agnieszką Zielińską. 


Na spotkaniu delegaci m.in. z Danii, Norwegii, Polski, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii oraz przedstawiciele szwedzkich mniejszości fińskich 4H w obszernych prezentacjach opowiadali, o tym co w działalności Ruchu 4H w ich kraju wydaje się najważniejsze i najciekawsze. Z obszernych relacji liderów europejskich mogliśmy się dowiedzieć jak Ruch 4H funkcjonuje w danym kraju i na czym głównie opiera się jego działalność. Okazuje się, że jest on w Europie mocno zakorzeniony a na świecie występuje w 80 krajach. W województwie świętokrzyskim Kluby 4H funkcjonują od 1995 roku pod obecną nazwą, w roku bieżącym obchodzą więc XX-lecie swojej działalności. Tradycja Ruchu 4H sięga w Polsce roku 1926, kiedy to zakładane były przez Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej – nazywano je wtedy Zespołami Przysposobienia Rolniczego. 


Obecnie Ruch 4H obejmuje swym zasięgiem ponad 7 miliona młodzieży globalnie. Do roku 2025 zakłada się, że liczba ta osiągnie ponad 20 milionów. Mając na uwadze, że Finlandia posiada ok. 5,4 miliona mieszkańców, a liczba zrzeszonych w Ruchu 4H to już 70 tysięcy, wydaje się to dalece prawdopodobne. Warto dodać, że w Norwegii klubowiczów jest już 15,5 tysiąca, w Danii i szwedzkojęzycznej mniejszości w Finlandii 4,5 tysiąca, a w Estonii 1,2 tysiąca. 

Wszyscy obecni na spotkaniu potwierdzili gotowość współpracy. Okazuje się, że w ślad za wspólnym hasłem i mottem działań Ruchu 4H idą bardzo podobne zakresy tematyczne projektów. Prym w tych przedsięwzięciach wiodą projekty ekologiczne, ukierunkowane na ochronę środowiska i zdrowy tryb życia. Wszystkie te działania zmierzają do konkretnego celu: ukierunkować młodzież tak, by w przyszłości była aktywnym członkiem swojego społeczeństwa, odpowiedzialnym i świadomym reprezentantem danego kraju, pewnym siebie i swoich decyzji obywatelem. 

Uczestnicy spotkania opracowali rekomendacje motorów wzrostu inspirujących działalność Ruchu 4H w Europie. Za najważniejszy uznano utrzymanie 4H jako programu społecznego ekonomicznej wartości dodanej, wbudowanie 4H w system szkolny i inne systemy (w Polsce przeważająca liczba klubów 4H skupiona jest wokół szkół, a nawet przedszkoli). Istotnym jest podkreślenie roli wolontariatu i dzielenia się dobrymi, atrakcyjnymi praktykami, w ramach partnerstwa młodych z dorosłymi. Do zadań koordynatorów należy pilotowanie grup, by pokazać rezultaty wartości dodanej. Należy rozwijać partnerstwo strategiczne: rząd – korporacje – organizacje pozarządowe oraz rozwijać nietradycyjne sojusze w ramach partnerstwa pomiędzy organizacjami narodowymi i partnerstwem publiczno-prywatnym. Obrady podsumowano wnioskiem o stworzenie wspólnej platformy międzynarodowej dla wszystkich przedstawicieli Ruchu 4H na świecie, by stał się on powszechnie rozpoznawalną marką, by dzielić się pomysłami i dokonaniami (np. norweskie 4H są organizacją ogromnie zaangażowaną w pomoc krajom III świata, a mało kto wie o tej charytatywnej działalności. Ponadto są kraje, w których nie wolno było skupiać się w kluby 4H jak np. Paragwaj). Z informacji, które docierają do nas taka platforma jest w trakcie uruchamiania. 

Na rok 2017 zaplanowano II Szczyt Globalnej Sieci 4H w Toronto w Kanadzie (przypomnijmy, że I Szczyt Globalnej Sieci 4H odbył się w listopadzie w roku 2014 w Korei w Seulu).


Jak na tle europejskim postrzegane jest województwo świętokrzyskie?

Można powiedzieć, że nasze województwo, z liczbą około 3 tysięcy członków, w przedstawionej statystyce, wygląda imponująco. Szczególną uwagę zwróciły nasze projekty: „Na ratunek pszczołom” (dwuletni projekt ekologiczny, w ramach którego I etap obejmował zakładanie rabat miododajnych, a II budowę hoteli dla pszczół i owadów zapylających), wymianę międzynarodową pomiędzy województwem świętokrzyskim a Uniwersytetem Purdue w West Lafayette w st. Indiana w USA oraz stworzenie 15 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych na terenie świętokrzyskiego. Podkreślono rolę współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, urzędami miast i gmin, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i instytucjami wspierającymi – szczególnie mając na uwadze fakt, że w Polsce jesteśmy grupą nieformalną, podczas gdy w większości krajów Ruch 4H jest oficjalnie zarejestrowany i finansowany przez ministerstwa oraz ma za zadanie ukierunkować i stworzyć rynek pracy dla klubowiczów jak to jest to np. w Finlandii, gdzie corocznie pracę otrzymuje 8 tysięcy klubowiczów, po osiągnięciu wieku dojrzałości. 

Już dziś klubowicze 4H otrzymali zaproszenie na przyszłoroczny Nordic Camp – imprezę międzynarodową skupiającą młodzież z całej Europy. Norwegia, Finlandia i Łotwa są krajami, które chcą rozpocząć współpracę międzynarodową na zasadzie wymiany z naszym województwem. W ślad za postanowieniami, przystąpimy do uszczegółowienia naszych decyzji, by stały się wytycznymi naszej współpracy.

 

Renata Gos
Galeria: