18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Finał konkursu Klubów Edukacyjnych 4H „W roli głównej przyroda – krajobraz dobry i zły”


Finał konkursu Klubów Edukacyjnych 4H „W roli głównej przyroda – krajobraz dobry i zły”
16 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bęczkowie (gmina Górno) odbył się finał konkursu wojewódzkiego skierowanego do klubowiczów 4H z terenu województwa świętokrzyskiego „W roli głównej przyroda – krajobraz dobry i zły”. Celem konkursu było pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy. Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w krajobrazie polskim. Klubowicze 4H mieli za zadanie odkryć najlepsze i najgorsze ślady działalności człowieka.
Konkurs niósł ze sobą przesłanie, że otaczająca nas przyroda zarówno ta i ożywiona i nieożywiona, to dobro nas wszystkich, o które powinniśmy wspólnie zadbać. Żeby o nią zadbać należy rozróżnić dobrą i zła ingerencję człowieka. Zadaniem liderów Klubów Edukacyjnych 4H było więc zorganizowanie młodzieżowych debat mających na celu ukazanie dobrych i złych ingerencji w przyrodę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na złe i dobre przejawy działalności człowieka.

Klubowicze mieli za zadanie sfotografować miejsca naturalne: kompleksy leśne, ciągi wzgórz, doliny rzeczne, pola wydmowe torfowiska itd., jak również całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, które są dla niego istotne pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Gala finałowa zgromadziła delegatów klubowych. Zjechali się na nią przedstawiciele 22 Klubów Edukacyjnych 4H biorących udział w konkursie z terenu województwa świętokrzyskiego.

Finał rozpoczął program artystyczny przygotowany przez reprezentantów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bęczkowie przygotowany pod czujnym okiem dyrektor szkoły i jednocześnie lidera klubowego Elżbiety Kasperek i lidera 4H Kingi Rubak. Program artystyczny był swoistym apelem do społeczeństwa mającym na celu zwiększenie wrażliwości na problemy szkód wyrządzanych środowisku oraz wytworzenie mechanizmów i postaw przeciwdziałania szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko.

Po części artystycznej nagrodzono laureatów, wyłonionych przez Komisję Konkursową w składzie:

 • Przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz Wiech – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Sekretarz Henryka Rubak – Urząd Gminy Górno,
 • Członkowie: Paulina Baran – Kieleckie Parki Krajobrazowe i Paweł Kosin – Nadleśnictwo Daleszyce.

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce 
Klub 4H Ponidzie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo z Buska Zdroju (powiat buski)

II miejsce 
Klub 4H ze Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli (powiat konecki)

III miejsce 
Klub 4H Z Gimnazjum w Sobkowie (powiat jędrzejowski)


Zwycięskie Kluby nagrodzone zostały pucharami i pamiątkowymi dyplomami. Wszystkie Kluby 4H uczestniczące w konkursie otrzymały cyfrowe aparaty fotograficzne ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz pamiątkowe dyplomy.

Galę finałową zwieńczyła debata ekologiczna, której zadaniem było wykształcenie postaw proekologicznych. Ze względu na ogromne zaangażowanie wszystkich delegatów klubowych postanowiono nie wyłaniać najaktywniejszego Klubu 4H (jak to zakładał Regulamin konkursowy), a wszystkich nagrodzić gromkimi brawami.

Ogromnie cieszy fakt, że świętokrzyscy klubowicze chętnie odpowiadają na każdy apel i działanie klubowe. W szczególności są im bliskie działania proekologiczne, niesie to więc ze sobą przesłanie, że dobre proekologiczne nawyki przyniosą efekty w przyszłości.

Organizatorem konkursu był Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Współorganizatorami konkursu były: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Szkoła Podstawowa w Bęczkowie.

Patronatem Honorowym przedsięwzięcie objął Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny Ekonatura.

Renata Gos
Wojewódzki Koordynator Klubów 4H

Galeria: