24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Relacja z seminarium „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolniczych w oparciu o produkcję ekologiczną przy wykorzystaniu funduszy w ramach PROW 2014-2020”

Relacja z seminarium „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolniczych w oparciu o produkcję ekologiczną przy wykorzystaniu funduszy w ramach PROW 2014-2020”

Ekolodzy poszukują nowych możliwości – tak można by podsumować seminarium pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolniczych w oparciu o produkcję ekologiczną przy wykorzystaniu funduszy w ramach PROW 2014-2020”, które odbyło się w Modliszewicach w listopadzie 2015 roku. Rolnicy ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie technik i metod prowadzenia produkcji ekologicznej w gospodarstwie, jak i nowoczesnych form i technik sprzedaży. Stąd też na seminarium zagościło ponad 60 osób. 


W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w całym kraju, spada liczba gospodarstw ekologicznych. W 2015 roku do realizacji działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 przystąpiły 154 gospodarstwa, blisko 600 prowadzi produkcję ekologiczną w ramach PROW 2007-2013. W systemie produkcji ekologicznej pozostają gospodarstwa produkujące głównie warzywa i rośliny jagodowe. Wypadają z systemu gospodarstwa ekologiczne, które nie produkują na rynek. Brak ekologicznych przetwórni mleka i mięsa skutecznie hamuje rozwój zwierzęcej produkcji ekologicznej. W Świętokrzyskiem działa mało przetwórni ekologicznych i dlatego produkty stąd wędrują do ościennych województw: podkarpackiego, lubelskiego lub wprost do krajów UE.

Wymagania rynku, konkurencja, kurczące się zasoby surowców i wody zmuszają producentów rolnych, w tym i ekologicznych, do poszukiwania nowych innowacyjnych metod i środków produkcji, mniej energochłonnych i niezanieczyszczających środowiska. Innowacje w gospodarce w tym i w rolnictwie będą już w najbliższej przyszłości decydować o poziomie rozwoju narodowych gospodarek na coraz bardziej globalnym rynku świata. O tym między innymi mówił prof. Czesław Nowak z UR w Krakowie. Innowacje to również proste niskonakładowe rozwiązania. Przykład z USA: targowisko urządzone na czasowo zamkniętej dla ruchu samochodowego ulicy.

W Polsce rozpoczyna się realizacja programu pomocowego finansowanego z funduszy UE wspierającego wprowadzanie innowacji w rolnictwie. O tym mówił Michał Kowalczyk, broker innowacji w ŚODR Modliszewice. Przed rolnictwem ekologicznym, podobnie jak przed całym rolnictwem, staje problem odpowiedniego gospodarowania zasobami wodnymi, stosowania odpowiednich metod retencjonowania wody, zapobiegania jej stratom. Istotnym czynnikiem jest wzbogacanie gleby w substancje organiczne, stosowanie odpowiedniego płodozmianu, jak i dobór odpowiednich odmian roślin – o mniejszych wymaganiach wodnych. Wzrost ilości próchnicy w glebie to większa zdolność zatrzymywania wody z opadów – uzasadniał to w swej prezentacji Marian Szałda, kierownik Sekcji Ekologii i Ochrony Środowiska w ŚODR Modliszewice.

Brak produkcji zwierzęcej w większości gospodarstw ekologicznych to konieczność stosowania odpowiedniego płodozmianu gwarantującego wzrost substancji organicznej w glebie. Coraz szerzej na rynek wchodzą ekologiczne nawozy i środki wspomagające życie biologiczne gleby. Ich stosowanie wymaga znajomości procesów glebowych i zasad ich stosowania. Większość z nich wymaga ścisłego stosowania się do instrukcji, na co zwracali uwagę: Krzysztof Komisarczyk z firmy Amagro, Artur Niedobit z firmy Timac Agro i przedstawicielki firmy NaturalCrop.

Rolnictwo ekologiczne to również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wchodzące od 1 stycznia 2016 r. programy pomocowe pozwalają na opłacalną (zwrot kosztów po 9-, 10-letnim okresie) produkcję ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwie. Produkcja energii czy ciepła w okresie letnim może być wykorzystana do suszenia roślin, podgrzewania wody, chłodzenia warzyw i owoców, itp. O praktycznych możliwościach produkcji energii w swoim gospodarstwie mówił Seweryn Grabiec, przedstawiciel firmy Soleko z Oleszna. 

Greta Kościołek z WFOŚiGW w Kielcach omówiła dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem nowego programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.

Jak prowadzą produkcję ekologiczną w swoich gospodarstwach mówili Konrad Lipiński i Leszek Czekaj – laureaci konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Pan Leszek w swojej ciekawej prezentacji poinformował: Idziemy w kierunku sprzedaży we własnym sklepie produktów z własnego gospodarstwa i gospodarstw zaprzyjaźnionych, szukamy nowych możliwości zarówno w sferze produkcyjnej (nowe rośliny mało znane w Polsce), jak w sferze zbytu (internet, dostawa do domu, stoisko w dużych aglomeracjach miejskich – Katowice), szukamy współpracy z innymi rolnikami. Nowe formy sprzedaży pojawiające się na rynku to ściślejsza współpraca między producentem a odbiorcą produktów ekologicznych. Obydwie strony są coraz mniej anonimowe. Kupujący zna adres gospodarstwa, może go w każdej chwili odwiedzić, zapoznać się z produkcją i jego właścicielem.

Wszyscy uczestnicy seminarium prezentowali swoje gospodarstwa ekologiczne. Udział w seminarium był okazją do nawiązania współpracy między rolnikami i do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarstw ekologicznych.

Marian Szałda

Galeria: