24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

ARiMR, ARR i WiJHARS w Modliszewicach w ramach przygotowań do kampanii składania wniosków o dopłaty w ramach PROW 2014-2020

ARiMR, ARR i WiJHARS w Modliszewicach w ramach przygotowań do kampanii składania wniosków o dopłaty w ramach PROW 2014-20203 marca 2016 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się szkolenie dla doradców rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego pt. „Realizacja wybranych działań PROW 2014-2020 w 2016 roku”. Zajęcia prowadzili specjaliści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach.

 

Pani Agnieszka Borowska z ARIMR w Końskich omówiła zasady składania wniosków na 2016 rok z działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz najczęstsze popełniane błędy w złożonych wnioskach z 2015 r. Pani Monika Kobryn z WIJHARS przedstawiła aktualny stan rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim oraz najczęściej popełniane uchybienia w prowadzeniu gospodarstwa metodami ekologicznymi wykryte podczas prowadzonych kontroli w gospodarstwie. Przedstawiciele OT ARR w Kielcach Pan Paweł Stępniak i Pani Monika Zyśko wyczerpująco omówili zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków z działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w naszym województwie. Pan Bogdan Kępka z firmy Ekoinnmar przedstawił nowe nawozy, które mogą stosować rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi. Przedstawiciel firmy SOLEO Kraków zaprezentował instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych.

Kucharska Małgorzata

Galeria: