24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Za nami IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

Za nami IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej„Turystyka wiejska „lokomotywą” rozwoju obszarów wiejskich” – pod takim hasłem 9 marca 2016 r. odbyło się IV już Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej, które odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście. Ideą organizacji Forum była chęć upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Organizatorzy chcieli zachęcić i zainspirować współczesne kobiety do podejmowania nowych działań z zakresu turystyki wiejskiej, rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów. Utrzymane w świątecznej atmosferze Dnia Kobiet spotkanie było okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania.

 

Organizatorami spotkania byli Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 kobiet z całego powiatu sandomierskiego. Wśród przybyłych gości znalazły się przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, samorządów gminnych oraz różnych organizacji kobiecych. Podczas Forum odbyły się wykłady związane z tematyką turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz gospodarstw edukacyjnych. Spotkanie uświetnił koncert grup śpiewaczych Zawichost, Linowiacy, Zespołu Pieśni Tańca i Kabaretu Zielona Dolina oraz występy taneczne grup Love Dance i MOW SKŁAD, działających w M-GOK w Zawichoście. Spotkaniu towarzyszyły: wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego, stoiska informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji oraz firm, jak również słodki poczęstunek.

Uroczystego otwarcia Forum i przywitania zaproszonych gości dokonały organizatorki pani Patrycja Sus-Lutyńska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście oraz pani Edyta Juda – specjalista ds. Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu. Głos zabrali również obecni na spotkaniu panowie Adam Bodura – Z-ca Dyrektora ŚODR Oddział w Sandomierzu, Tomasz Huk – przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Zawichoście oraz Józef Paćkowski – Sekretarz Miasta i Gminy Zawichost, którzy złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Pierwszym punktem programu był krótki koncert pt. „Cóż bez miłości wart jest świat...” w wykonaniu grup śpiewaczych ZAWICHOST, LINOWIACY oraz Zespołu Pieśni Tańca i Kabaretu ZIELONA DOLINA działających w M-GOK w Zawichoście. Zespoły pod przewodnictwem pani Marii Skorupy i przy akompaniamencie na akordeonie pana Sławomira Jagodzińskiego przygotowały kilka znanych utworów, m.in. „Cóż bez miłości wart jest świat”, „Ożeń się” i „Święto Kobiet”, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem publiczności. Następnie pani Alicja Stępień – Prezes Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, zaprezentowała rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki na Sandomierszczyźnie, inspirowany przykładami z „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”. Kolejną prelekcję pt. „Współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi – dobre praktyki na przykładzie działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”, wygłosiła gościnnie pani Katarzyna Borowska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na drugą część spotkania, którą na wstępie uświetniła prezentacja grup tanecznych LOVE DANCE oraz MOW SKŁAD działających w M-GOK w Zawichoście, przygotowana pod okiem instruktora – pani Małgorzaty Czajkowskiej. W następnej kolejności pani Anna Michalska z ŚODR w Modliszewicach zaprezentowała nowe kierunki rozwoju agroturystyki – czyli zagrody edukacyjne. Ostatnim, niemniej jednak równie interesującym punktem programu był wykład dotyczący szlaku kulinarnego „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, jako produktu turystycznego regionu Gór Świętokrzyskich, wygłoszony przez panią Teresę Wąsik – kierownika Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki ze ŚODR w Modliszewicach. Na koniec pani Izabela Niedobit – koordynator ds. SIR z ŚODR Oddział w Sandomierzu, przedstawiła krótką informację dotyczącą idei i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie.

Na Forum nie zabrakło oczywiście chwili czasu na dyskusje, rozmowy, wymianę doświadczeń, łyk kawy i kęs smacznego ciasta. Spotkaniu towarzyszyła wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego, stoiska informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji i firm oraz słodki poczęstunek. Swoje stoiska promocyjne prezentowały: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR), Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, Salon Kosmetyczny Paradise z Bogorii, Salon Kosmetyczny Exclusive z Klimontowa oraz Gminne Koła Florystyczne, Artystyczne i Bibułkarskie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Goście mogli uzyskać potrzebne informacje i porady, skorzystać z nieodpłatnych zabiegów i konsultacji kosmetycznych, otrzymać interesujące materiały, ulotki, jak również podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze utalentowanych pań z gm. Koprzywnica.

Sponsorami i darczyńcami tegorocznego Forum byli: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, „Piekarnia Zawichojska” MASPEK pana Grzegorza Siwka, Sklep Lewiatan w Zawichoście – Orient Res Sp. z o.o. z Prezesem Krzysztofem Strobel na czele oraz Cukiernia „Bałtowskie Wypieki” z Bałtowa. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie organizacyjne forum.


Edyta Juda

Dział PWGDiA
ŚODR w Modliszewicach
Oddział w Sandomierzu
„Centrum Ogrodnicze”

Galeria: