21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

O polu doświadczalnym naszego Ośrodka słów kilka

O polu doświadczalnym naszego Ośrodka słów kilka

Pole doświadczalne ŚODR jest położone w Modliszewicach, oddalone ok. 200 m od siedziby Ośrodka, przy trasie 746. Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb, IVa. Zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, odczyn pH gleby – 5,6-6,0. Występuje tu zróżnicowana zawartość podstawowych makroelementów (fosforu – wysoka i bardzo wysoka, potasu – średnia i wysoka, magnezu – średnia). Zawartość mikroelementów jest średnia, przy czym niska boru. Na polu prowadzony jest szereg prac doświadczalnych, wdrożeniowych i demonstracyjnych.

 

 Prace prowadzone na polu doświadczalnym ŚODR

1. Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

W 2016 roku prowadzone są doświadczenia z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym, pszenica jarą, owsem i ziemniakami. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń tworzona jest lista zalecanych odmian dla woj. świętokrzyskiego.


2. Demonstracje wdrożeniowe:

  • wprowadzenie do uprawy nowej odmiany pszenicy ozimej Memory,
  • wprowadzenie do uprawy nowej j odmiany pszenżyta ozimego KWS Trisol,
  • wprowadzenie do uprawy nowej odmiany rzepaku ozimego Marathon,
  • wprowadzenie do uprawy nowej odmiany bobiku Amulet.

   Prace wdrożeniowe prowadzone są zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

3. Kolekcje odmian roślin uprawnych – demonstracje upowszechnieniowe:

Na polu prowadzone są następujące kolekcje odmian: traw i motylkowych, zbóż ozimych, zbóż jarych, bobowatych, lnu, roślin uprawianych jako pożytki pszczele, roślin podnoszących żyzność gleby. Do nawożenia i ochrony tych upraw będą wykorzystane najnowsze (innowacyjne) nawozy stałe i dolistne oraz środki ochrony roślin. W sumie na polu doświadczalnym znajduje się około 200 odmian roślin uprawnych.

Na polu doświadczalnym organizowane są:

  • Dni Pola w czasie Dni Otwartych Drzwi,
  • seminaria, szkolenia dla rolników i doradców, 
  • pokazy maszyn oraz nowoczesnych technik uprawy roli.

Materiał siewny wyprodukowany na polu doświadczalnym jest kontraktowany do CN Kielce i po przygotowaniu sprzedawany rolnikom z naszego województwa. W czasie Dni Otwartych Drzwi naszego Ośrodka, które są organizowane zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, pracownicy Ośrodka bezpośrednio na polu prezentują doświadczenia, demonstracje, udzielają informacji o odmianach, nawozach i środkach ochrony roślin. W Dniu Otwartych Drzwi uczestniczą również przedstawiciele hodowli roślin, firm produkujących nawozy, środki ochrony roślin i maszyny, którzy udzielają informacji rolnikom. Pole doświadczalne jest licznie odwiedzane przez rolników z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych. W 2016 roku Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 26 czerwca. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału.

Krzysztof Domagała

Zobacz również:
Relacja z Dnia Otwartych Drzwi w roku 2015

 

Fotogaleria z pola doświadczalnego: