22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Program bioasekuracji w województwie podlaskim

W związku z ciągłym, choć powolnym rozprzestrzenianiem się ASF, opracowany został „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”. Program został wprowadzony na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018” (Dz. U. poz. 517 oraz Dz. U. poz. 679), które wejdzie w życie 26 maja 2016 r.


Na podstawie rozporządzenia posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa podlaskiego w powiatach: białostockim w gminie Zabłudów oraz hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do wymienionych w programie wymagań dotyczących bioasekuracji.

Dodatkowo w wybranych gminach wprowadzono dla gospodarstw utrzymujących świnie obowiązek posiadania pisemnego planu bioasekuracji. Termin w jakim gospodarstwa mają być dostosowane do wymagań programu upływa 10.07.2016 r.

W przypadku braku możliwości dostosowania gospodarstwa, właściciel będzie mógł do 10.07.2016 r. złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. W takim wypadku świnie utrzymywane w tym gospodarstwie zostaną ubite (za ubite zwierzęta przysługiwać będzie odszkodowanie), a powrót do produkcji nie będzie możliwy aż do zakończenia programu, czyli do 31.12.2016 r. (za to przyznawana będzie rekompensata).

Jeśli właściciel nie dostosuje gospodarstwa i nie złoży ww. oświadczenia, za ubite świnie będzie przysługiwać odszkodowanie, natomiast nie będzie przysługiwać rekompensata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MRiRW pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Informacja-dla-posiadaczy-zwierzat-utrzymujacych-swinie-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-Programu-bioasekuracji-majacego-na-celu-zapobieganie-szerzeniu-sie-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF