18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Na ratunek Ziemi

Na ratunek ZiemiPrzyroda ze względu na swoje bogactwo, różnorodność i zmienność jest interesującym obiektem poznania dla dzieci. Stanowi dla nich bogate źródło wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Dlatego też o ochronie środowiska należy rozmawiać już z małymi dziećmi, przekazując im wiedzę na ten temat, rozwijać wrażliwość i chęć działania na rzecz ochrony przyrody, a także kształtować umiejętności praktyczne z nią związane. Edukacja ekologiczna powinna być świadomą działalnością nauczycieli zmierzającą do ukształtowania aktywnej postawy wobec środowiska.


W tym roku szkolnym Liderzy Klubu 4H działającego przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach, panie Edyta Florczyńska, Agata Kowalczyk i Monika Olczyk wraz ze swoimi podopiecznymi realizują projekt ekologiczny ,,Na ratunek Ziemi”. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie trwałych postaw proekologicznych, a przede wszystkim podniesienia poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Projekt realizowany jest poprzez różne formy, istotne informacje przekazywane są dzieciom w formie pogadanek, zabaw edukacyjnych, quizów. Mali ekolodzy śpiewają piosenki ekologiczne i biorą udział w różnych imprezach ekologicznych jak choćby „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Tegoroczny projekt nawiązuje do wcześniejszych działań Klubów 4H takich jak „Na ratunek pszczołom”, „Hotel dla pszczół”, „W roli głównej przyroda, czyli krajobraz dobry i zły”, czy „EKO-bocian”. Ulubioną formą pracy klubowiczów jest drama, ponieważ poprzez zabawę w teatr rozwijają swoje zainteresowania i jednocześnie kształtują wrażliwość na piękno przyrody i problemy środowiska. 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, klubowicze wraz z wychowankami świetlicy szkolnej i przedszkola przedstawili historię Królewny Śmieciuszki. Zachwycili swoją grą, a także przepięknymi strojami.


Agata Kowalczyk

Galeria: