19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Czwarte ognisko ASF u świń

Uwaga doradcy i rolnicy!24 czerwca 2016 roku potwierdzono wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie w gminie Hajnówka w województwie podlaskim. Przypadek ten jest o tyle wyjątkowy, że dotyczy gospodarstwa utrzymującego blisko 300 świń – dotychczas przypadki choroby wykrywano w niewielkich, ekstensywnych gospodarstwach.


Ognisko wystąpiło na obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE z późniejszymi zmianami), w którym obowiązują zwiększone wymagania sanitarno-weterynaryjne w zakresie utrzymania i przemieszczania świń. Jest to czwarte ognisko choroby u świń domowych od 17 lutego 2014 r., czyli od początku występowania ASF w Polsce. Poprzednie ognisko ASF u świń w Polsce stwierdzono 31 stycznia 2015 r. w powiecie białostockim.

Zgodnie z przepisami prawa w ognisku choroby wszystkie świnie zostały zabite, a ich zwłoki przekazane do utylizacji, zaś samo gospodarstwo zostało poddane dezynfekcji. Ponadto, wokół ogniska ASF ustanowiono obszar zapowietrzony i zagrożony oraz rozpoczęto kontrole gospodarstw w obszarze zapowietrzonym. W gospodarstwach powiązanych epizootycznie z ogniskiem choroby wprowadzono restrykcje weterynaryjne, jak również pobrano próbki do badań w celu wykluczenia ASF.

W wydanym komunikacie Główny Lekarz Weterynarii przypomina również hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Według wypowiedzi profesora Zygmunta Pejsaka dla portalu farmer.pl, gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF nie spełniało wymogów bioasekuracji. Ponadto wg profesora nie jest to odosobniony przypadek, gdyż nawet w regionie zagrożonym występowaniem ASF nie tylko mali, lecz także więksi producenci świń nagminnie nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Profesor nadmienił również, że każdy kto nie przestrzega podstawowych zasad ochrony biologicznej naraża nie tylko swoje gospodarstwo, lecz stwarza poważny problem dla wszystkich producentów świń w kraju.

Małgorzata Duda