24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Konkurs na „Najlepszy Produkt Tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich” wyłonił zwycięzców

Świętokrzyska Kuźnia Smaków

W ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków 19 czerwca br. przy Makro w Kielcach, podczas finału wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, został przeprowadzony również konkurs na „Najlepszy Produkt Tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich”. Spośród ośmiu produktów zgłoszonych do konkursu wybrano pięć najlepszych, dla których nagrodą było opracowanie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT) prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


To ważna nagroda, gdyż znalezienie się na liście wzmacnia pozycję rynkową produktu, nadaje mu statusu produktu tradycyjnego. Na liście bowiem mogą znaleźć się tylko takie produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Warto podkreślić, że aby produkt mógł znaleźć się na takiej liście musi być zgromadzona dokumentacja potwierdzająca takie cechy, jego historię pochodzenia i związek z regionem. Gdy brakuje dowodów koniczne jest przeprowadzenie jeszcze wywiadów z najstarszymi mieszkańcami potwierdzających występowanie produktu w regionie. Wniosek o wpis na LPT składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, gdzie jest sprawdzany pod względem spełniania wymogów formalnych oraz dokonuje się jego oceny w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 47 ust. 1. ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Laureaci konkursu mogą ubiegać się o wpisanie na szlak kulinarny Świętokrzyska Kuźnia Smaków, który został zainicjowany w ramach projektu szwajcarskiego.


Laureaci konkursu „Najlepszy Produkt Tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich”

1. Zagajnicki Koziarz (ser kozi) – Marcin Kutera, Gromadzice, Ostrowiec Świętokrzyski
2. Salceson z Okóła – Jerzy Walczyk, Okół, powiat ostrowiecki
3. Kiełbasa swojska opatowska – Marek Kędziora, Ubój i Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie, Opatów
4. Chleb na maślance z Lipnika – Marek Maciąg, PPH Piekarnia Lipnik, powiat opatowski
5. Tort czekoladowo-orzechowy z Rżuchowa – Monika Pasterczyk, Pracownia Tortów Artystycznych Kraina Tortów, Rżuchów, powiat opatowski

Wszyscy nagrodzeni z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa otrzymali dyplom z gwarancją opracowania wniosku na LPT dla swojego produktu oraz suweniry z projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków, które wręczył dyrektor ŚODR w Modliszewicach Jarosław Mostowski oraz Jan Zwoliński, wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Teresa Wąsik

Galeria:

 


 


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

www.programszwajcarski.gov.pl                            www.swietokrzyskieswiss.pl