18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Kolejne trzy ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Kolejne trzy ogniska afrykańskiego pomoru świń w PolsceGłówny Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu dziesiątego, jedenastego oraz dwunastego ogniska ASF u świń domowych, w tym pierwszego poza terenem województwa podlaskiego. Na podstawie dodatnich wyników badań (otrzymanych w dniach 11-12 sierpnia 2016 r.) zlikwidowano ogniska ASF w gospodarstwach w gminach: Sokoły (pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie), Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie) i Bielsk Podlaski (pow. bielski, woj. podlaskie).


W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska choroby, utrzymywanych było odpowiednio 110, 36 i 34 sztuki świń. We wszystkich trzech gospodarstwach wdrożone zostały odpowiednie procedury związane z likwidacją choroby, w tym dokonano likwidacji świń, a ich zwłoki przekazano do utylizacji. Podjęto też działania związane z dezynfekcją terenu gospodarstw.

W związku z zaistniałą sytuacją Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat skierowany do rolników i hodowców trzody chlewnej, w którym apeluje aby:

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
 2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

 3. Przypomina, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki.

Zaostrzone zostaną również kontrole w gospodarstwach posiadających świnie oraz na targowiskach znajdujących się na terenach objętych restrykcjami. Wobec gospodarstw nieprzestrzegających obowiązków bioasekuracji położonych na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze „zagrożenia” będą podejmowane decyzje o likwidacji stada bez prawa do ubiegania się o trzyletnie wsparcie, które przysługuje tym rolnikom, którzy zgłosili brak możliwości dostosowania się do wymogów bioasekuracji i zaprzestają chowu trzody chlewnej.

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami


(źródło: www.wetgiw.gov.pl)

Konsekwencją coraz szybszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w stadach świń na Podlasiu jest również powołanie w drodze zarządzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Do zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Powołany zespół przygotuje ponadto propozycje działań, jakie powinny być podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe.

Małgorzata Duda
Opracowano na podstawie informacji prasowych MRiRW i GIW