24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Poplony w EFA (obszar proekologiczny)

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów uznaje między innymi obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie mieszanek tych nie utrzymuje się w plonie głównym w roku po roku jej wysiania.


Mieszankę należy wysiać w terminie:

 • od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywana co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo
 • od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywana co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodów warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego do 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymać co najmniej do 15 lutego. Rolnik może dokonać zmiany gatunku wysiewanych roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

 • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku opłatności w 2016 roku,
 • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 rok (np. rolnik zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągniecia 5%).

O zmianach w zakresie EFA należy poinformować Kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na zamieszkanie lub siedzibę rolnika.

Ponadto jeżeli rolnik nie może dokonać wysiewu poplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach a posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5%, ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.) w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Jeżeli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej, lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub nastąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez ARiMR w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności.

Marian Szałda