24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

ASF po raz pierwszy w Mazowieckiem

ASF po raz pierwszy w MazowieckiemWirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) wciąż się rozprzestrzenia. Odnotowano kolejne ogniska jego występowania na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, a także po raz pierwszy w województwie mazowieckim. W sumie w Polsce zlikwidowano już 16 ognisk ASF. Ostatnie cztery przypadki odnotowane na Lubelszczyźnie były, jak podaje prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjny w Puławach, spowodowane przez zlekceważenie podstawowych zasad bioasekuracji.


W pierwszym przypadku rolnik po okazyjnej cenie zakupił kilkanaście prosiąt od handlarza na targowisku, w drugim właściciel stada dorabiał jako masarz i dokupował sztuki na wyrób wędlin, w trzecim – również właściciel niewielkiej hodowli dokupował po kilka prosiąt na chów. W tych przypadkach źródłem choroby może być „handlarz z Zambrowa” lub targowisko w Ciechanowcu. Ostatni przypadek to jedna świnia utrzymywana na własne potrzeby rolnika, która była wypuszczana na wybieg na świeżym powietrzu, co wskazuje, że mogła złapać wirusa od dzików.

Według prof. Pejsaka w celu opanowania sytuacji należy reagować bardziej zdecydowanie. Najważniejsze i najczęstsze źródło choroby stanowią padłe dziki. Należy je zbierać z pól za wynagrodzeniem – takie rozwiązanie przyjęto w republikach nadbałtyckich i na Białorusi. Konieczne są radykalne metody walki, dzików jest za dużo, przydomowe hodowle nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Niezbędna jest likwidacja populacji w strefach zagrożonych, zaprzestanie tam hodowli świń na 3 lata, wypłacenie przez państwo odszkodowań i rekompensat rolnikom za przerwę w produkcji – uznał specjalista.

W związku z coraz częstszym występowaniem ASF oraz koniecznością ograniczenia ryzyka przeniesienia choroby do innych gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, Ministerstwo Rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia, w którym zapisano obowiązek „zaopatrywania świń przemieszczanych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia oraz z tych obszarów poza te obszary do miejsca położonego na terytorium RP w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń”. Projekt rozporządzenia został w pilnym trybie przesłany do konsultacji międzyresortowych. Ze względu na szczególny charakter sprawy i konieczność pilnego wdrożenia środków umożliwiających kontrole oraz wczesne wykrycie zakażeń wirusem dokument ma wejść w życie dzień po podpisaniu.

Z kolei Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna postuluje przywrócenie obowiązkowych świadectw zdrowia dla wszystkich przemieszczanych świń oraz przesyłek surowego mięsa wieprzowego na terenie całego kraju. Jak stwierdził prezes rady Jacek Łukaszewicz, bez przywrócenia tego obowiązku nie uda się zatrzymać afrykańskiego pomoru świń.

Małgorzata Duda