18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dlaczego warto stosować kwalifikowany materiał siewny?

Dlaczego warto stosować kwalifikowany materiał siewny?Materiał siewny odpowiedniej jakości (kwalifikowany) jest jednym z podstawowych czynników plonotwórczych. Jednak obecny poziom jego wykorzystania nie jest zadowalający. Rolnicy sieją własne nasiona nie znając ich zdolności kiełkowania, charakterystyki, a niekiedy nawet nazwy użytej odmiany. Gorszą jakość materiału siewnego nadrabiają większą ilością wysiewu. Efektem tego jest to, że po wschodach nie ma optymalnej obsady i nie można zastosować właściwej technologii uprawy.


Zły dobór odmiany, np. o zbyt małej mrozoodporności, w warunkach niskich temperatur w zimie, powoduje przemarzanie i konieczność likwidacji plantacji. Często, w warunkach występowania opadów w okresie żniw, nasiona są skiełkowane lub pobudzone do kiełkowania, czego efektem są bardzo słabe wschody i konieczność likwidacji plantacji.

Stosując kwalifikowany materiał siewny uzyskujemy:

a)  gwarantowaną jakość i tożsamość odmianową

Materiał siewny musi spełnić wymagania określone przepisami, musi posiadać odpowiednią siłę, energię kiełkowania i czystość. Nie może być porażony chorobami i szkodnikami oraz powinien być wolny od nasion innych gatunków roślin. Produkcja materiału siewnego prowadzona jest pod nadzorem PIORIN.

Dokonując wyboru odmiany do siewu rolnicy powinni zapoznać się z jej charakterystyką, można ją znaleźć na stronie internetowej COBORU lub firmy nasiennej, która ją produkuje.

Wskazane jest również zapoznać się z wynikami doświadczeń PDO oraz z listą zalecanych odmian (LZO) dla danego województwa. Znając nazwę odmiany możemy zastosować odpowiednią technologię (nawożenie N, stosowanie fungicydów i regulatorów wzrostu, itp.).


b)  wykorzystanie postępu biologicznego

Nowe odmiany powinny cechować się wyższym plonowaniem (od tzw. wzorca) oraz zwiększą odpornością, np. na mączniaka lub inne choroby, ewentualnie lepszymi parametrami technologicznymi.


c)  możliwość skorzystania z dopłat do tego rodzaju materiału siewnego

Po złożeniu wniosku w odpowiednim terminie, posiadając dowód zakupu możemy skorzystać z dopłaty, którą wypłaca ARR. W 2015 roku wynosiła ona 80 zł do 1 ha zbóż.


d)  uniknięcie opłat na rzecz Agencji Nasiennej w ramach tzw. odstępstwa rolnego

Wysiewając własny materiał siewny musimy zapłacić stosowna opłatę hodowcy odmiany. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 25 hektarów muszą wnieść do Agencji Nasiennej opłatę za wykorzystanie nasion do siewu. Wielkość opłat jest uzależniona od gatunku i odmiany.


Wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego przekłada się również na efekt w postaci wyższego plonu. Wg badań IHAR Radzików po zastosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego wzrost plonu dla poszczególnych zbóż wyniósł:

 • dla żyta – 22%
 • dla pszenicy ozimej – 16%
 • dla pszenżyta ozimego – 16%
 • dla pszenicy jarej – 12%
 • dla owsa – 10%
 • dla jęczmienia jarego – 6,5%

Krzysztof Domagała