24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dofinansowanie do redukcji produkcji mleka

Agencja Rynku RolnegoPostanowienia Komisji Europejskiej dotyczące pakietu wsparcia producentów mleka zostaną opublikowane 10 września 2016 roku w formie rozporządzenia. Unia Europejska przyznała pomoc w wysokości 500 mln euro, która obejmuje: pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka (150 mln euro w skali UE) oraz dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych (350 mln euro w skali UE). Dla Polski z tego wsparcia przewidziana jest 22 670 129 euro.


Proponowane wsparcie ma służyć poprawie stabilności podażowo-popytowej na rynku mleka. Wariant podyktowany dla wsparcia hodowców bydła mlecznego, którzy zdecydują się na dobrowolne ograniczenie dostaw mleka przez 3 miesiące. Do wyboru są cztery okresy redukcyjne:
•    wrzesień-grudzień 2016
•    listopad 2016 – styczeń 2017
•    grudzień 2016 – luty 2017
•    styczeń-marzec 2017

Kwota dofinansowania ma być przyznana do różnicy ilości mleka sprzedanego z okresu trzech miesięcy do okresu analogicznego w poprzednim roku kalendarzowym. Beneficjent uzyska  0,14 euro do każdego zredukowanego litra mleka.
Zgodnie z udostępnionym projektem rolnik będzie zobowiązany do złożenia dwóch wniosków:

 1. niosku o pomoc, w którym zadeklarują wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim okresie referencyjnym;
 2. wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji.


W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka. Pierwszy termin składania wniosku upływa 20 września 2016 r. o godz. 12.00 dla okresu referencyjnego październik-grudzień 2016.

Z drugiej puli dofinansowania KE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych. Pomoc będzie skierowana do producentów, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku. W projekcie zaproponowanym przez KE działania te zostały określone w sposób następujący:

 1. Redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji produkcji mleka lub utrzymania jej na tym samym poziomie.
 2. Rolnictwo w małej skali.
 3. Stosowanie ekstensywnych metod produkcji.
 4. Stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowisk i klimatu.
 5. Wdrażanie projektów współpracy.
 6. Wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej.
 7. Szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

Dla wsparcia sektora przetwórstwa mlecznego oraz producentów mleka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, iż interwencja publiczna dla odtłuszczonego mleka w proszku zostanie wydłużona do końca lutego 2017 r. Do końca grudnia 2016 r., górny pułap dla wykupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie zostaje utrzymany na poziomie 350 000 t. System dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku został również wydłużony do końca lutego 2017 roku. Zaliczki w wysokości 70% z tytułu płatności bezpośrednich oraz 85% z tytułu płatności obszarowych w ramach rozwoju obszarów wiejskich będą wypłacane od dnia 16 października 2016 r., po zakończeniu kontroli administracyjnych.

W Polsce, europejska idea redukcji produkcji mleka, w ramach poprawy sytuacji na rynku mleczarskim, ma większe grono sceptyków a nawet przeciwników niż zwolenników. W ostatnich miesiącach, w województwie świętokrzyskim wśród rolników obserwuje się zwiększone zainteresowanie zmianą kierunku produkcji z utrzymywania bydła mlecznego na zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym. Wielu specjalistów podkreśla, że pieniądze trafią głównie do małych i średnich gospodarstw, które i tak prędzej czy później planują likwidację stad. Oczywiście, te pieniądze tym gospodarstwom bardzo się przydadzą, ale raczej nie będą miały znacznego wpływu na ogólnokrajowy rynek mleczarski.

Artur Płyta
specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Źródło: www.minrol.gov.pl