18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Najwyżej plonujące odmiany zbóż na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach w 2016 roku

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDO) jest prawnie uregulowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki zaangażowane w rozwój rolnictwa. System ten działa w oparciu o istniejącą już sieć Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz inne jednostki, do których należą ośrodki doradztwa rolniczego, zakłady doświadczalne wyższych uczelni, stacje hodowli roślin oraz gospodarstwa szkół rolniczych. Zachęcamy do zapoznania się z odmianami zbóż najwyżej plonującymi w ramach PDO na polu doświadczalnym naszego Ośrodka w roku 2016.


Pszenica ozima

1. Artist A2 – 101 dt/ha
2. Fakir A2 – 97,3 dt/ha
3. Tonacja A2 – 96,3 dt/ha
4. Delawar A2 – 95,6 dt/ha
5.Ostroga A2 – 93,3 dt/ha
6. Natula A2 – 91,3 dt/ha (LZO)
7. Skagen A2 – 90,6 dt/ha (LZO)
8. Hondia A2 – 90,0 dt/ha
9. Mulan A2 – 87,6 dt/ha (LZO)
10. Platin A2 – 86,3 dt/ha (LZO)


Pszenżyto ozime

1. Algosso A1 –111 dt/ha (LZO)
2. Trapero A2 –105,6 dt/ha
3. Panteon A2 – 103,0 dt/ha
4. Panteon A1 – 92,6 dt/ha
5.Transfer A2 – 92,3 dt/ha
6. Tulus A2 – 91,3 dt /ha (LZO )
7. Borowik A1 – 90,3 dt/ha (LZO)
8. Meloman A1– 89,3 dt/ha
9. Borwo A1 – 89,3 dt/ha (LZO)
10. Trapero A1 – 89,3 dt/ha


Pszenica jara 

1. Rusałka A1 – 91,3 dt/ha
2. Kamelia A2 – 88,6 dt/ha
3. Nimfa A2 – 87,6 dt /ha
4. Mandaryna A1 – 87,3 dt/ha (LZO)
5. Arabella A1 – 87,3 dt/ha (LZO)
6. Serenada A2 – 85,3 dt/ha
7. Varius A1 – 84,6 dt/ha
8. Tybalt A2 – 83,6 dt/ha (LZO)
9. Tybalt A1 – 82,0 dt/ha (LZO)
10. Bombona A2 – 81,6 dt/ha (LZO)


Owies

1. Zuch – 81,3 dt/ha(LZO)
2. Breton – 74,2 dt/ha(LZO)
3. Harnaś – 71,3 dt/ha (LZO)
4. Krezus – 69,1 dt/ha (LZO)
5. Komfort – 67,3 dt/ha (LZO)


A1 – poziom podstawowy
A2 – poziom o wyższej intensywności produkcji
LZO – Lista zalecanych odmian

Krzysztof Domagała, Piotr Witczak