19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dlaczego powinno się wykonywać badania gleb

Dlaczego powinno się wykonywać badania glebRolnictwo zrównoważone jest to system produkcji wykorzystujący w harmonijny sposób postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. W tym typie rolnictwa przemysłowe środki produkcji stosuje się w niezbędnych ilościach dążąc do najbardziej efektywnego ich działania. Podstawowym celem nawożenia w rolnictwie zrównoważonym jest pokrycie potrzeb pokarmowych roślin na poziomie umożliwiającym uzyskanie opłacalnych, wysokiej jakości plonów oraz zredukowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego i człowieka. 


Zawartość substancji organicznych, odczyn gleby, zasobność w makro- i mikroelementy oraz jej struktura to podstawowe elementy żyzności gleby. Poznanie tych wartości daje rolnikowi możliwość utrzymania i zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby, ewentualnie zahamowania procesów degradacji. W celu poznania podstawowych właściwości gleby należy wykonać analizę chemiczną gleb, którą najczęściej wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wykonanie analizy i znajomość wyników pozwala na:

 • prawidłowe określenie potrzeb nawozowych, w tym regulację odczynu gleby,
 • precyzyjne określenie dawek nawozów z wykorzystaniem odpowiednich programów nawozowych,
 • wybór odpowiedniego rodzaju nawozu – na rynku jest kilkaset nawozów jedno- i wieloskładnikowych – tylko odpowiedni ich dobór i właściwa dawka pozwala uzyskać oszczędności kosztów i poprawę opłacalności produkcji,
 • zastosowanie technik rolnictwa precyzyjnego – po wykonaniu badań N-min można zastosować precyzyjne nawożenie azotem i wykonać plany nawozowe,
 • uniknięcie zagrożeń dla środowiska jakie stwarza nadmiar niektórych składników, np. eutrofizacji wód powodowanych przez związki fosforu,
 • możliwość nawożenia nawozami o dużej uciążliwości dla środowiska, np. osadów ściekowych,
 • możliwość skorzystania z programów rolnośrodowiskowych, np. rolnictwo zrównoważone.
 • prawidłowy dobór uprawianych gatunków i odmian roślin (reakcja na kwaśny odczyn gleby – uprawa jęczmienia jarego na glebie kwaśnej, niskie plony i strata finansowa),
 • poprawę jakości produkowanych płodów rolnych,
 • ocenę poziomu żyzności, ewentualnie stopnia degradacji gleby.

W województwie świętokrzyskim badania i analizy gleb wykonują:

 1. Laboratorium Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu
  Kontakt: Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3, tel. 15 833 31 00
 2. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach
  Kontakt: Kielce, ul. Wapiennikowa 21, tel. 41 361 01 51

Opłata za badanie podstawowe, tj. pH, zawartość fosforu, potasu, magnezu, wynosi ok. 13 zł za 1 próbkę gleby.


Krzysztof Domagała