24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

O bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin w praktyce

O bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin w praktyce29 września 2016 roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin i AGRO Consulting zorganizował szkolenie pt. „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem”. Szkolenie składało się zarówno z części teoretycznej (wykładowej), jak i praktyczniej w postaci pokazów na polu. 


Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:

 1. Spływ powierzchniowy i erozja gleby – ocena ryzyka zjawisk i metody jego ograniczania.
 2. Znoszenie środków ochrony roślin – istota zjawiska, metody ograniczania, narzędzia wspomagania decyzji, regulacje prawne.
 3. Zanieczyszczenia miejscowe – ryzyko występowania, metody występowania, regulacje prawne.
 4. Ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin.
 5. Spływ powierzchniowy – ćwiczenia polowe.
 6. Znoszenie – ćwiczenia polowe.

Wykładowcami powyższej tematyki byli dr Artur Godyń z IO, dr Grzegorz Doruchowski z IO oraz dr Janusz Litwiniec z PSOR. W szkoleniu uczestniczyło 39 osób, a w tym rolnicy, specjaliści ŚODR w Modliszewicach, pracownicy starostwa powiatowego w Końskich oraz pracownicy urzędów gmin.

Część wykładowa szkolenia


Środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia dla wód, jeśli używamy ich prawidłowo. Gdy nie stosujemy Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR) w zabiegach chemicznej ochrony roślin to gleba, wody podziemne i powierzchniowe są narażone na zanieczyszczenia środkami ochrony roślin (śor). Najbardziej niebezpiecznym źródłem zagrożenia dla wód, wynikającym ze stosowania śor są zanieczyszczenia miejscowe. Powstają one w miejscach przechowywania śor, przygotowania cieczy roboczej i mycia opryskiwacza oraz składowania odpadów i opakowań.

Sposobem do uniknięcia zanieczyszczeń miejscowych są właściwe procedury podczas następujących po sobie etapów postępowania ze środkami ochrony roślin, tj.:

 • transport,
 • magazynowanie,
 • czynności przed, podczas i po zabiegach,
 • zagospodarowanie pozostałości.

Następnym źródłem zagrożenia dla wód, wynikającym ze stosowania śor jest ich znoszenie. Znoszenie to straty cieczy użytkowej unoszonej poza pole podczas opryskiwania, zazwyczaj na skutek wiatru. 

Znoszenie zagraża:

 • operatorowi opryskiwacza,
 • środowisku,
 • sąsiadującym uprawom,
 • osiedlom i miejscom publicznym.

Pola w sąsiedztwie obszarów wrażliwych należy opryskiwać tylko podczas sprzyjających warunków pogodowych tzn.:

 • wiatr powinien być w kierunku przeciwnym do obszarów wrażliwych,
 • prędkość wiatru powinna wynosić w granicach 2-5 m/s,
 • umiarkowana temperatura (poniżej 25 st. C),
 • wilgotność powyżej 50%.

Spływ powierzchniowy i erozja gleby to też ważne drogi zanieczyszczenia wód środkami ochrony roślin. Jednym z najprostszych, najszybszych i najbardziej skutecznych sposobów ograniczenia zanieczyszczenia wody wskutek spływu powierzchniowego jest zakładanie stref ochronny porośniętych roślinnością wzdłuż wszystkich zbiorników i cieków wodnych przylegających do obszaru upraw polowych i sadowniczych. Funkcją stref ochronnych jest także zmniejszenie erozji gleby i szkodliwego procesu nadmiernego użyźniania wód.

Szczegółowe informacje na powyższe tematy można uzyskać na:

Stanisław Baran

Część praktyczna szkolenia – ćwiczenia polowe

Zdjęcia: Paweł Miler