22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

W Nowinach inauguruje działalność Uniwersytet dla Dzieci i Młodzieży

W Nowinach inauguruje działalność Uniwersytet dla Dzieci i MłodzieżySwój jubileuszowy pięćdziesiąty rok istnienia Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach rozpoczęła w niezwykły sposób. Wspólnie z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych podpisała 12 października 2016 roku porozumienie z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie powołujące do życia w Gminie Sitkówka-Nowiny Uniwersytet dla Dzieci i Młodzieży.


Ten ważny dokument w imieniu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podpisał prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prof. dr. hab. inż. Sylwester Tabor. Panu prorektorowi towarzyszyli przy podpisywaniu porozumienia kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu dla Młodzieży pan prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech oraz dyrektor uniwersyteckiego Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Michał Szanduła. W imieniu kierowanych przez siebie szkół podpisy pod porozumieniem o współpracy złożyły panie dyrektorki: pani Joanna Wojcieszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach oraz pani Kornelia Bem-Kozieł z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Wielką wagę chwili podpisywania takiego aktu podkreśliła obecność władz Gminy Sitkówka-Nowiny: pani przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak, pana wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, pana wicewójta Łukasza Barwinka.


A chwila to ze wszech miar niezwykła! Chwila, która ukoronowała wiele dziecięcych i nauczycielskich inicjatyw realizowanych w przeszłości, w ciągu tych 50 lat w Szkole Podstawowej w Nowinach. Tych przede wszystkim przyrodniczych. Tych też związanych z realizowanymi tu działaniami humanistycznymi. Od 1953 roku, roku, w którym rozpoczynała pracę w oświacie grupa pierwszych nauczycieli nowińskiej szkoły podstawowej zaszło wiele istotnych zmian. Zmian w sytuacji Polski, zmian w kierunkach pracy dydaktycznej i wychowawczej polskich szkół, zmian związanych z rozwojem kadry nauczycielskiej, zmian w regionie świętokrzyskim.

Dzieje Szkoły Podstawowej w Nowinach są składową częścią dziejów oświaty na tym terenie. Przez biografie kolejnych pokoleń nauczycieli łączą się historie szkół w Nowinach, Trzciankach, Bolechowicach. Szacowna to, prawie 150-letnia historia. Ich sukcesy, porażki, ich osobiste dramaty z pewnością ogniskowały się w tej chwili. To oczywiście ten nurt związany z naszą szkołą. Ale przecież można go rozciągnąć do jeszcze większej historii elementarnych szkółek z początków XVIII wieku. Można sięgnąć do jeszcze starszej tradycji nauczania przyparafialnego. Wszak ten teren, teren u podnóża chęcińskiej warowni, to niezwykle szacowny, stary teren osadniczy. A wszystko to przez wieki pod silnym humanistycznym, oświatowym wpływem Krakowa.

Inicjatywa tego porozumienia rosła wraz z rozwojem tutaj ruchu klubów 4H. To w ramach tego klubowego ruchu nawiązywały się kontakty, przyjaźnie, które torowały drogę tej właśnie chwili. Kontakty, przyjaźnie porywające wszystkich: dyrekcje szkół, rodziców, nauczycieli, dzieci. Ludzi wielu profesji. Osób z różnych grup wiekowych. 

W sposób naturalny obok dostojnych gości uroczystości podpisania porozumienia stanęły dzieci w różnorodnym wieku. Te najmłodsze prowadzone przez panie nauczania początkowego: Jolantę Gołdę, Ilonę Jaroszek-Kruk. Te nieco starsze pod opieką pani Doroty Świtowskiej i pana Adama Pepasińskiego. I te gimnazjalne, licealne przygotowane pod kierunkiem pani Alicji Lasoty. I wszyscy się doskonale rozumieli! Wszyscy ze sobą doskonale współpracowali. Złączyły ich wieloletnie więzy przyjaźni, których by przecież bez Ruchu 4H nie było.

Uroczystość podpisania porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie ma jeszcze jedną swoją ważną tajemnicę. Przed wielu już laty społeczność Szkoły Podstawowej w Nowinach podjęła decyzję o przyjęciu imienia Orląt Lwowskich. Zaczęła poznawać tradycje Lwowa, wielkie tradycje polskich miast kresowych, życie i dokonania wielkich osobowości o silnych, osobistych, rodzinnych tradycjach kresowych. To poznawanie pomagało patrzeć mądrze na ojczystą, polską przeszłość, na przeszłość kresową i naszą kielecką, regionalną. Te wysiłki przyciągały do naszej szkoły, do naszego środowiska ludzi, których losy życiowe różnie się układały, ale którzy u nas mogli się dzielić wielką radością bycia Polakiem, miłośnikiem ojczystej tradycji – tej kieleckiej, tej kresowej. Przecież pierwsze nasze kontakty z Panem Profesorem Kazimierzem Wiechem zaczęły się od fascynacji kresowych, rodzinnych Pana Profesora. A Pan Prorektor Profesor Sylwester Tabor z dumą opowiadał nam o kieleckich korzeniach swojej Rodziny. Czyż o takich akcentach rodzinnych można zapomnieć?!

Wszyscy uczestnicy uroczystości podpisania porozumienia o współpracy, o utworzeniu w Nowinach Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży swój trud, swoje nadzieje zawierzyli Twórcy Wszechświata, Wielkiemu Kreatorowi Jego Piękna Bogu Ojcu błogosławiącemu Tej Ziemi, Kieleckiej Ziemi z Cudownego Obrazu w Sanktuarium w Kielcach. A tworzenie tego Sanktuarium też wiodło przez Kresowe Szlaki.

Adam Pepasiński

Galeria: