21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

II Gminna Gawęda Czytelnicza w Mieczynie

II Gminna Gawęda Czytelnicza w Mieczynie8 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie odbyła się II Gminna Gawęda Czytelnicza pod hasłem „My z niego wszyscy”. Motywem przewodnim spotkania była biografia i twórczość Henryka Sienkiewicza. Tego wybitnego pisarza związanego z naszym regionem wybrano nieprzypadkowo. Otóż rok 2016 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać hołd temu wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości.


Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Małgorzata Klimczyk-Karpińska, która powitała przybyłych na tę okoliczność gości: wójta Ireneusza Gliścińskiego, wojewódzkiego koordynatora Klubów 4 H Renatę Gos, kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Irenę Kuśmierczyk, przedstawiciela Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie Annę Pawelec, przewodniczącego Rady Gminy Rafała Chruściela i licznie zgromadzonych rodziców. Następnie wymieniła działania przeprowadzone w naszej placówce w związku z Rokiem Sienkiewiczowskim. Należały do nich m.in. czytanie fragmentów książek pisarza we wszystkich klasach, udział w akcji „Narodowe Czytanie” objętej patronatem Pary Prezydenckiej RP, wycieczka do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, wystawy książek pisarza, gazetki tematyczne, konkursy recytatorskie. Prowadzone zajęcia służyły rozwijaniu czytelnictwa, w ciekawy sposób wyposażały uczniów w wiedzę historyczną, kształtowały postawy patriotyczne.

Gminne gawędowanie odbywało się w sali gimnastycznej, która na ten czas swoją scenerią wprowadziła obecnych w czasy z dzieł „wielkiego mistrza”. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z naszej szkoły przedstawiając fragment powieści historycznej „Krzyżacy” – rycerskie ślubowanie. Średniowieczne stroje oraz popisowe zachowania Zbyszka i Maćka z Bogdańca, księżnej Anny Danuty z dworem przybliżyły klimat epoki, a śpiew Danusi Jurandówny urzekł wszystkich jak niegdyś rycerza z Bogdańca. Aktorzy z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie pod okiem Anety Banaś zaprezentowali wywiad z samym Henrykiem Sienkiewiczem. Następnie przeprowadzili konkurs na podstawie wysłuchanych wiadomości ze słodkimi nagrodami, a piosenką uzupełnili wiedzę o pisarzu.

Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie pod opieką Zofii Barcińskiej przygotowali słowno-muzyczną lekcję patriotyzmu na podstawie dzieł Henryka Sienkiewicza. Uczniowie przypomnieli utwory Sienkiewicza, w których miłość do ojczyzny oraz duma narodowa Polaków były największą wartością. Wskazali także sposoby na piękne postawy patriotyczne w XXI wieku. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Czostkowa pod okiem pani Małgorzaty Blaut przedstawili inscenizację pt. ,,W Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku”. Dzieci z kl. III prezentując lekcję z kustoszem pokazały istotne informacje na temat życia i twórczości noblisty. Podsumowaniem przedstawienia był quiz muzyczny polegający na kojarzeniu muzyki filmowej z utworami Henryka Sienkiewicza.

Z aktorami ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie przybyła Teresa Siwek. Uczniowie zainspirowali wywiad przeprowadzony przez dziennikarkę z pisarzem i przekazali widowni kilka ciekawostek z jego życia. Wyrecytowali także kilka wierszy – zagadek dotyczących bohaterów książek, na które publiczność udzielała odpowiedzi. Prawidłowe wypowiedzi były nagradzane książkami. Chętnych do odpowiedzi nie brakowało. Świadczy to o dobrej znajomości twórczości Sienkiewicza. Na koniec swojego występu dzieci przy akompaniamencie melodii Czerwonych Gitar do utworu „Kto za Tobą w szkole ganiał” wyśpiewały hołd naszemu nobliście za to wszystko, co zawdzięczamy jego twórczości.

Po części artystycznej głos zabrała dyrektor naszej szkoły Małgorzata Klimczyk-Karpińska, dziękując wszystkim uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu i przygotowanie programu. Słowa uznania dla wspaniałych aktorów wyraził także wójt Ireneusz Gliściński. Wojewódzki koordynator Klubów 4H Renata Gos wysoko oceniła popisy aktorów i podarowała szkole pamiątkowy album.

Akcentem kończącym gminne gawędowanie było wręczenie przez panią dyrektor i pana wójta dyplomów wszystkim gościom i aktorom. Przedstawiciele szkół otrzymali także upominki książkowe. Dostrzegając klimat świąt Bożego Narodzenia pani dyrektor złożyła życzenia i zaprosiła na słodką ucztę. Członkowie Klubu 4H z Mieczyna z tej okazji przygotowali i wręczyli gościom świąteczne upominki. W takim miłym i podniosłym klimacie dobiegła końca Gminna Gawęda Czytelnicza w Mieczynie w 2016 roku.

Lidia Siwek

Galeria: