19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Kozie fermy po holendersku


Kozie fermy po holenderskuW dniach 7-9 grudnia 2016 roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, zorganizował wyjazd studyjny do Holandii dla osób zainteresowanych chowem i hodowlą kóz oraz przetwórstwem mleka. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne postrzeganie hodowli kóz w warunkach Europy południowo-wschodniej wzorem innych krajów europejskich” w ramach naszej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W wyjeździe studyjnym uczestniczyli rolnicy, doradcy, przedstawiciele nauki oraz hodowcy zainteresowani rozwojem tej branży.


W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję obserwować cztery fermy specjalizujące się w produkcji mleka koziego, a także przetwórnie tego surowca.

Pierwszą zwiedzoną kozią fermą była „Klavergeit” w Oude Niedorp, która jest częścią firmy specjalizującej się w chowie bydła, kóz oraz produkcji serów w niedalekiej przetwórni. Właściciel Wilim Klaver prezentował obiekt hodowlany, w którym utrzymywano ponad 2000 kóz rasy seańskiej. Średnia dzienna wydajność mleka od kozy to 3,5 kg. Kozy dojone były w hali udojowej typu ”bok w bok” (2 x 60). Pasze objętościowe pochodziły z własnego gospodarstwa, a pasze treściwe z zakupu. W gospodarstwie na co dzień pracują dwie osoby, a w okresie wykotów zatrudniana jest dodatkowa osoba. Po zwiedzaniu przeprowadzono szkolenie na temat organizacji gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka koziego. Prelegenci przekonywali uczestników do prowadzenia tej działalności, wskazując na rozwój rynku na produkty kozie oraz wysoką opłacalność.

Kolejnym zwiedzonym gospodarstwem było „De Dwarskop”, w którym mleko kozie uzyskuje się od ponad 900 kóz mlecznych. Średnia produkcji mleka wynosi tu ok. 1450 kg i odbywa się w 360-dniowej laktacji. Kozy są tu utrzymywane w nowym obiekcie z opuszczanymi kurtynami ściennymi. W tym gospodarstwie zapładniano średnio ok. 30% kóz rocznie. Część kóz była dojono przez ponad 1000 dni bez wykotu. Rozród regulowano za pomocą programu świetlnego.

Wielu uczestnikom do gustu przypadła kolejna zwiedzana ferma – „Utopiahoeve”. Właściciel to holenderski farmer specjalizuje się w chowie kóz oraz przetwórstwie mleka od 21 lat. Jego specjalnością jest produkcja sera farmerskiego z mleka udojonego od 400 kóz. Rocznie hodowca przerabia ponad 300 tys. litrów mleka koziego i produkuje sery na lokalny rynek. Na terenie gospodarstwa znajdował się przygospodarski zakład przetwórstwa mlecznego, w którym odbyło się szkolenie na temat tego rodzaju przetwórstwa. Uczestnicy mieli okazję degustować wytwarzane sery w gospodarstwie, a także ich zakupu.

W ostatnim dniu pobytu w Holandii odwiedziliśmy gospodarstwo ekologiczne Martina Waal „Groet”. W tym gospodarstwie utrzymywano ponad 500 kóz rasy seańskiej żywionych paszami ekologicznymi. Wydajność sięgała tu poziomu 1200 kg na rok. W okresie wiosenno-jesiennym kozy miały możliwość korzystania z okólników znajdujących się dookoła gospodarstwa.

W trakcie wyjazdu studyjnego organizowano panele dyskusyjne, w których przede wszystkim omawiano perspektywę rozwoju produkcji mleka koziego w Polsce. Uczestnicy powołali komitet założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców Kóz, w skład którego weszli hodowcy kóz, przedstawiciel nauki dr hab. Maciej Murawski z UR w Krakowie oraz pomysłodawca projektu mgr inż. Artur Płyta.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i przedstawione perspektywy podczas wyjazdu przełożą się na rozwój koziarstwa w naszym województwie i kraju.

mgr inż. Artur Płyta

Galeria:

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.