24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Polski FADN, czyli o rachunkowości rolniczej

Polski FADN, czyli o rachunkowości rolniczej

Sieć danych rachunkowości rolniczej w Unii Europejskiej tworzono stopniowo, jej początki sięgają roku 1965. Wtedy właśnie rozpoczęto zbieranie danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarstw. W rozporządzeniu Komisji ustanawiającej FADN (Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych) zostały określone podstawowe zasady funkcjonowania tego systemu, tzn. dobrowolność udostępniania przez rolników danych źródłowych, tajność indywidualnych danych rachunkowych oraz niedopuszczalność wykorzystywania danych FADN do celów podatkowych.


Zbieranie danych rachunkowych z polskich gospodarstw rolnych i wykorzystywanie ich dla celów Wspólnej Polityki Rolnej określa Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku. Dzięki rachunkowości rolnej rolnik ma pełne rozeznanie jaki dochód osiąga jego gospodarstwo i wie jak nim zarządzać. Wyniki uzyskane z rachunkowości służą planowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych oraz uzyskaniu wsparcia budżetowego.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku w Polsce wdrażana jest rachunkowość w gospodarstwach rolnych, tzw. Polski Fadn. Jest to całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentowania informacji ekonomiczno-finansowych. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym dostarcza rolnikowi korzyści w sposób bezpośredni i pośredni. Korzyści odnoszone w sposób bezpośredni to m.in. podwyższanie wiedzy z zakresu ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, bieżąca ocena wyników, kontrola dokonanych rozliczeń i porównywanie uzyskanych wyników z planowanymi. Korzyści pośrednie to tworzenie baz danych i analizowanie wyników ekonomicznych różnych grup gospodarstw rolnych. Systematyczne ewidencjonowanie wpłat i wypłat pieniężnych w 12 kolejnych miesiącach roku kalendarzowego umożliwia opracowanie sprawozdania, które dostarcza informacji o wartości i strukturze przychodów i kosztów oraz wartości realizowanych nadwyżek ekonomicznych gospodarstwa.

Obecne realia gospodarcze wymuszają szczególną potrzebę przewartościowania szeregu zagadnień, z którymi rolnicy mają do czynienia w trakcie działalności gospodarczej i podejmowaniu takich decyzji, które umożliwią uzyskanie możliwie jak największej nadwyżki ekonomicznej z prowadzonego gospodarstwa.

Więcej informacji o Polskim FADN-ie znależć można na stronie internetowej www.fadn.pl.

Dorota Bolko