24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Szkolenia z zakresu produkcji pasz objętościowych i ich analizSzkolenia z zakresu produkcji pasz objętościowych i ich analiz12 i 13 grudnia 2016 roku nasz Ośrodek zorganizował dwa szkolenia skierowane do producentów mleka z zakresu produkcji pasz objętościowych i ich analiz. Odbyły się one w ramach realizacji operacji „Innowacyjne działania możliwe do zastosowania w celu poprawy dobrostanu krów mlecznych oraz sytuacji ekonomicznej osób związanych z branżą produkcji mleka w województwie świętokrzyskim”, realizowanego w ramach naszej Sieci. Szkolenia składały się z części teoretycznej oraz z warsztatów praktycznych.


W pierwszym dniu szkolenie skierowane było dla hodowców z powiatu pińczowskiego i jędrzejowskiego, a w drugim dla hodowców z powiatu koneckiego, skarżyskiego oraz kieleckiego. Na wstępie szkolenia rolników przywitał główny prelegent dr hab. inż. Jarosław Kański, pracownik Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swoim wystąpieniu specjalista podkreślił znaczenie innowacyjnego myślenia i podejścia do organizacji prac oraz wdrażania nowoczesnych technik i rozwiązań w świętokrzyskich gospodarstwach. Chwilę później uczestnicy szkolenia poznali główne założenia działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podejmowane w jej ramach inicjatywy i związane z tym perspektywy oraz wstępne informacje nt. możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania "Współpraca”.

W zasadniczej części szkolenia dr Kański omówił znaczenie uzyskania wysokiej jakości konserwowanych pasz objętościowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty ekonomiczne. Naukowiec zachęcał świętokrzyskich hodowców do konserwowania pasz poprzez kiszenie w rękawach foliowych (technologia AG-Bag), które są powszechne w pozostałych regionach Polski. W województwie brakuje wyspecjalizowanych firm świadczących usługi konserwacji pasz z wykorzystaniem tej technologii. Prelegent przedstawił zalety skarmiania kiszonego wilgotnego ziarna kukurydzy, wysłodków buraczanych oraz młóta browarnianego w żywieniu bydła mlecznego. Dr Kański zaprezentował również zalety GPS-ów z głównym komponentem żyta hybrydowego jako alternatywna pasza do kukurydzy w żywieniu krów. Specjalista zachęcał do wzbogacania bazy paszowej o kiszonki z lucerny. Na terenach gdzie dawniej nie rosła lucerna dzisiaj świetnie plonują heterozyjne odmiany lucern, które są już dostępne na polskim rynku – argumentował. Podczas tej części wykładowej żywieniowiec podpowiadał hodowcom gdzie mogą i jak zastosować innowacyjne rozwiązania podczas planowania bazy paszowej i jej sporządzania.

W ostatniej części wykładu dr Kański uzasadnił rolnikom rolę i znaczenie przeprowadzania systematycznej analizy pasz. Przekonywał, że analiza składu chemicznego pasz to podstawowe narzędzie do prawidłowego bilansowania żywienia krów. Wśród uczestników szkoleń tylko 5 osób wykonało jakąkolwiek analizę pasz w ciągu ostatniego roku. Wykładowca zaprezentował i omówił najnowsze techniki i urządzenie, którymi posługują się polskie laboratoria i firmy żywieniowe. W drugiej części szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty praktyczne w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Pierwszego dnia grupa uczestników odwiedziła gospodarstwo rolne w Lubczy Stadniny Koni w Michałowie. Gospodarstwo to obecnie utrzymuje 192 krowy mleczne utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej oraz młodzież hodowlaną. Uczestników szkolenia przywitała w imieniu gospodarzy mgr inż. zootechniki Daria Róg. W żywieniu krów mlecznych w Lubczy stosowany jest system PMR (Partly Mixed Ration) oraz TMR (Total Mixed Ration). Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się oceniać pasze konserwowane metoda orgnoleptyczną oraz za pomocą sit pansylwańskich. Żywieniowiec podkreślał znaczenie prawidłowego rozdrobnienia materiału kiszonkarskiego oraz odpowiedniej zawartości suchej masy dla prawidłowego przebiegu fermentacji w procesie konserwacji pasz objętościowych. Dr Kański zaprezentował jak powinna być prawidłowo pobrana reprezentatywna próbka pasz do analizy chemicznej.

W drugim dniu podczas szkolenia w Modliszewicach rolnicy uczestniczyli w warsztatach praktycznych w Gospodarstwie Rolnym Michała Matuszczyka, hodowcy produkującego mleko od 120 krów mlecznych. W imieniu gospodarza przywitał nas senior, pan Bogdan Matuszczyk, który pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Bydło jest utrzymywane w oborze uwięziowej oraz żywione systemem PMR za pomocą szynowego robota paszowego. W tym gospodarstwie rolnicy mieli okazje do obserwacji wykorzystania technologii zakiszania wilgotnego śrutowanego ziarna zbóż w rękawie foliowym. Hodowca zakisza całe plony ziaren zbóż przy wilgotność na poziomie 80%. W rękawach foliowych zakonserwowane było żyto hybrydowe, owies, pszenżyto oraz łubin żółty. Dzięki zastosowaniu tej technologii do konserwacji pasz treściwych rolnik rozpoczyna wcześniej zbiór zbóż o dwa tygodnie oraz otrzymuje wysokiej jakości komponenty pasz treściwych stosowane w żywienia krów mlecznych. W gospodarstwie zaprezentowano, również kiszone w rękawach, wilgotne ziarno kukurydzy, młóto browarniane oraz wysłodki buraczane prasowane, które wchodzą w skład dawki pokarmowej. Podczas warsztatów omówiono zasady zbioru i prawidłowego przygotowania do zakiszania surowców pasz objętościowych z całych roślin kukurydzy oraz traw w celu uzyskania tak wysokiej jakości pasz, jaką rolnicy mogli obserwować w gospodarstwie Michała Matuszczyka. Dr Kański przedstawili praktyczne zasady oceny pasz objętościowych i TMR-u oraz zaprezentował prawidłowe pobranie reprezentatywnych próbek do analizy chemicznej.

Wielu hodowców podkreślało wysoki poziom merytorycznym i praktyczny przeprowadzonych warsztatów dzięki czemu dowiedzieli się wielu interesujących nowinek. Celem tych warsztatów było ukazanie hodowcom nowoczesnych metod i technik stosowanych podczas produkcji pasz objętościowych wysokiej jakości. Promowanie innowacyjnego myślenia oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań w celu poprawy rentowności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka wymaga jeszcze wielu szkoleń, wyjazdów oraz seminariów. Cały czas wszystko zmienia się w olbrzymim tempie, a dzięki takim spotkaniom zwiększa się świadomość naszych hodowcy, gdyż zdobywają oni wiedzę na temat tego jak ważne jest stosowanie już dostępnych innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy rentowności ich gospodarstw oraz zdrowotności stada.

Artur Płyta


Szkolenie w Lubczy


Szkolenie w Modliszewicach

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.