22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system produkcji roślin, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości płodów rolnych owoców i warzyw oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska.


Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Zachęcamy producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP. Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

1. PNG Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, www.certyfikacja.co
2. QA Solutions Sp. z o.o., ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków, www.qasolutions.pl
3. COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, www.cobico.pl
4. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, www.agroeko.com.pl
5. SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, www.sgs.pl
6. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, www.tuv.com.pl
7. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, www.biocert.pl
8. EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, www.ekogwarancja.pl

Marian Szałda