22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Już można wypuszczać drób, ale…

Już można wypuszczać drób, ale…W związku z poprawą sytuacji epizootycznej odnośnie ptasiej grypy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podpisał nowe rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r.). Nowe rozporządzenie znosi nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Jednakże w rozporządzeniu czytamy, że drób ma być w dalszym ciągu utrzymywany w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz nakazuje rolnikom przestrzeganie nowych wytycznych.


Rozporządzenie to opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw poz. 722 i obowiązuje od 6 kwietnia.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków, lub tusz ptaków łownych,

oraz nakazuje się:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii, miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (kanarek, papugi),
 • uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć paszę, tak aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki w raz z ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków, oraz ich odchodami (najlepiej w budynkach),
 • osobom związanym z obsługą drobiu przestrzegania zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • ponadto nakazuje się czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich w których utrzymywany jest drób, w liczbie zabezpieczającej wejścia i wyjścia z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez-wybiegowym,
 • osobom wchodzącym do budynków inwentarskich stosowanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonego do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób utrzymywany jest w systemie bez-wybiegowym,
 • osobom uczestniczącym w polowaniach na ptaki łowne nakazuje się powstrzymanie przez 72 godziny przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą drobiu,
 • hodowcom dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 • dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszać przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków do Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych mogących sygnalizować obecność ptasiej grypy takie jak: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania wody i paszy, wystąpienie objawów nerwowych(drgawki, skręt szyi, paraliż, niezborność ruchów), duszności, sinice i wybroczyny, biegunki, oraz nagły spadek nieśności.

Nowe przepisy uchyliły także zakaz organizowania wystaw i targów drobiu.

Rafał Sieroń