24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Dzień otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

Dzień otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w SandomierzuSzkoła rolnicza w Sandomierzu-Mokoszynie ma w ofercie czteroletnie technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ogrodnik, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu. Nowością w ofercie szkoły jest technik weterynarii. Młodzi ludzie mogą kształcić się również w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrodnik. Warto dodać, że szkoła ta jest jedną z 47 zespołów szkół rolniczych prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


O samej szkole…

Teren szkolny zajmuje duży obszar. Sprzyja to organizacji zajęcia praktyczne. Przed budynkiem głównym znajduje się przyszkolny ogród kwiatowy, warzywny i ziołowy oraz sad. W nowej szklarni produkowane są rozsady warzyw oraz kwiatów. W okolicach sadu powstało „centrum murarki”. Szkoła dysponuje nowoczesnymi maszynami rolniczymi, na których uczniowie pracują podczas zajęć praktycznych.

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia bezpłatnych uprawnień, takich jak: kurs prawa jazdy kategorii B i T, operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych oraz uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w systemie zaocznym, dotyczące zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych (R5), planowania i organizacji prac ogrodniczych (R18). Kursy te umożliwiają, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie tytułu ogrodnik, a osobom legitymującym się wykształceniem średnim uzyskanie tytułu technik ogrodnik. Ponadto warto wiedzieć, że ukończenie tej szkoły daje możliwość korzystania z wielu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Szkoła jest partnerem naszej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Jej przedstawiciele brali udział w operacjach realizowanych przez ŚODR w ramach SIR. Obie strony deklarują współprace w ramach poznawania i wdrażania innowacji w rolnictwie.

Izabela Niedobit
st. sp. ds. innowacji w rolnictwie

Galeria: