21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Żegnamy się i dziękujemy

Żegnamy się i dziękujemyDla klubów 4H województwa świętokrzyskiego to wyjątkowe wydanie naszego miesięcznika. Artykułem tym żegnamy się bowiem z klubami 4H i ich działalnością. ŚODR Modliszewice przez lata był ich koordynatorem. Ale klubowiczom życzymy niesłabnącego zapału w dalszych przedsięwzięciach.Przypomnijmy, że kluby 4H mają ponad dwudziestoletnią, pięknie zapisaną kartę historii w naszym województwie i naszym Ośrodku. Próby zainicjowania działalności pojawiły się już w roku 1993, ale oficjalnie pierwsze akcje pod szyldem czterolistnej koniczyny przypadają na rok 1995. Przez wszystkie te lata kluby 4H udowodniły, że były wspaniałą i trafioną społeczną ideą wpisującą się w krajobraz polskiej wsi. Nie sposób krótko opisać charakteru poczynań w myśl hasła klubowego: „Uczyć się działając” i motta ruchu: „Najlepsze niech będzie zawsze lepsze”. Program 4H odgrywał poważną rolę w wielu gminach. Był kolebką wolontariatu. Realizował programy edukacyjne z ekologii, ochrony środowiska, przedsiębiorczości i wielu innych. Aktywizował nie tylko młodych ludzi, ale i dorosłych, oraz wyłaniał lokalnych liderów. Organizowaliśmy zloty, konferencje, konkursy wojewódzkie, byliśmy zawsze tam, gdzie działo się coś twórczego, gdzie potrzebne były kreatywne postawy. Była to alternatywa zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjna forma zwoływania się i organizowania grup wsparcia. Dawała wielu młodym ludziom szanse na lepszy rozwój i start w dorosłe życie. Wymiana międzynarodowa z USA, z Uniwersytetem Purdue w West Lafayette w st. Indiana prowadzona od 2005 roku, pozwoliła naszym klubowiczom stać się „obywatelami świata”, pokazała, że „niemożliwe – staje się możliwe”. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wspaniali ludzie, liderzy – wolontariusze, bezgranicznie oddani małoletnim „fanom”. To oni, pasjonaci wielu dziedzin, zachęcali klubowiczów do permanentnego doskonalenia. Za to im dzisiaj serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w rozwój Ruchu 4H Ziemi Świętokrzyskiej, samorządom, instytucjom i jednostkom działającym na rzecz rolnictwa, organizacjom pozarządowym, pracownikom nauki, sponsorom, rodzicom, w imieniu swoim i swoich poprzedników serdecznie dziękuję.

Koordynatorzy Ruchu 4H w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2016: Barbara Bubień, Janusz Chałupczak †, Izabela Niedobit, Renata Gos.

Renata Gos

Galeria: