24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

ASF "szaleje" na wschodzie

W ostatnim czasie praktycznie każdego dnia Główny Inspektorat Weterynarii informuje o kolejnych przypadkach i ogniskach afrykańskiego pomoru świń. Dotychczas w Polsce wystąpiło już 38 ognisk ASF u świń, a także 362 przypadki u dzików. Najwięcej ognisk odnotowano w województwie podlaskim (20 ognisk), a oprócz tego stwierdzono je również w województwie lubelskim (14 ognisk) i mazowieckim (4 ogniska), w większości w niewielkich gospodarstwach, które utrzymywały do kilkunastu sztuk świń.


Ostatnie, trzydzieste ósme ognisko choroby u świń domowych stwierdzono 22 czerwca w gospodarstwie, w którym utrzymywano 8 świń, położonym w gminie Radziłów, w powiecie grajewskim, w województwie podlaskim. W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Przyczyny ostatniej fali zachorowań wśród świń są niejasne. Może to być skarmianie zielonki zebranej z pól gdzie żerowały zakażone dziki, przemieszczenie zwierząt między gospodarstwami, a także celowe działania człowieka. W tych kierunkach prowadzone są działania wyjaśniające.

Jak wynika z informacji resortu rolnictwa walka z ASF będzie wymagała wiele czasu oraz znacznych nakładów finansowych. MRiRW przygotowuje dwa rozporządzenia mające na celu zahamowanie obecnego kryzysu. Projekt przewiduje między innymi zakaz skarmiania świniom trawy i ziarna pochodzącego z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia. Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia, chyba, że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony czas. Zakaz ten podyktowany jest faktem, że w regionach tych istnieje możliwość zakażenia trawy, zboża czy słomy przez dziki, a następnie przeniesienia go do gospodarstwa.

Jednocześnie szykowany jest powrót do programu bioasekuracji z 2016 r. Będzie on dotyczył obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF, przy czym katalog wymagań koniecznych do spełnienia został rozszerzony. Tak jak w poprzednim programie rolnicy będą mogli zdeklarować czy spełnią zasady bioasekuracji. Jeżeli nie, to mogą otrzymać rekompensaty za zaprzestanie produkcji.

Z projektami rozporządzeń można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW (https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych).

Małgorzata Duda

Źródło: GIW