24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zmiany w przepisach dotyczących bioasekuracji

Zmiany w przepisach dotyczących bioasekuracjiZgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. 2017 poz. 1378) właściciele chlewni na terenach określonych w rozporządzeniu (wybrane powiaty i gminy województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego) muszą spełniać szereg częściowo nowych wymagań dotyczących bioasekuracji.


Wymagania te przedstawiają się następująco:

 1. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 2. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 3. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
 4. Prowadzenie rejestru środków transportu oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 5. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
 6. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
 7. Zapewnienie aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej.
 8. Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  1. dokumentację przestrzegania wymagań określonych w punktach2, 3 i 4,
  2. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  3. program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  4. zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.
 9. Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymóg ten jest spełniony także wtedy, gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób.
 10. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń na wyznaczonych terenach objętych zmienionym „Programem bioasekuracji” (Dz.U. 2017 poz. 1378) mają obowiązywać od 14 sierpnia, zaś wymóg ogrodzenia chlewni/gospodarstwa będzie obowiązywał od 31 grudnia 2017.

Właściciele gospodarstw, którzy rezygnują ze spełnienia wymagań określonych w programie, mają do 14 sierpnia czas na złożenie stosownych oświadczeń. Po upływie tego terminu powiatowy lekarz weterynarii będzie miał prawo wydać decyzję nakazującą wybicie świń i zakazującą ich ponownego wprowadzenia do gospodarstwa przez okres obowiązywania programu.

Do 15 września 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek o rekompensatę za rezygnację z utrzymywania świń.

Całość rozporządzeń dostępna jest w Dzienniku Ustaw: 

Małgorzata Duda