18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy w naszym województwie na rok 2017

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)Od 1998 roku w naszym kraju prowadzone są badania roślin rolniczych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), które jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zaangażowane w rozwój rolnictwa. Doświadczenia prowadzone są pod nadzorem COBORU, a na podstawie wyników uzyskanych z doświadczeń PDO tworzone są na poziomie województwa Listy Zalecanych Odmian (LZO), które stanowią źródło wiedzy o przydatności odmian w danym rejonie.

 

Zalecane odmiany dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017:

I. Pszenica ozima

1. Arkadia.
2. Linus
3. Natula
4. Skagen
5. Mulan
6. Platin
7. KWS Ozon
8. Artist
9. Fakir
10. Markiza


II. Pszenżyto ozime

1. Algoso
2. Borowik
3. Borwo
4. Fredro
5. Tomko
6. Tulus
7. Wiarus
8. Meloman

III. Żyto ozime

1. Dańkowskie Amber
2. Dańkowskie Diament
3. Domir
4. Braseto F1
5. Su Stakkato F1
6. Su Performer F1

Listy zalecanych odmian oraz ich szczegółową charakterystykę można znaleźć na stronie internetowej COBORU www.coboru.pl. Korzystanie z wyników doświadczeń może przyczynić się do uzyskania wyższych plonów lepszej jakości.

Krzysztof Domagała