18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zapraszamy do udziału w nowej edycji konkursu Rolnik Roku

Zapraszamy do udziału w nowej edycji konkursu Rolnika RokuFundacja WWF (Word Wide Fund for Nature) ogłosiła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Nagroda jest przyznawana rolnikom stosującym praktyki przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, w szczególności ograniczające odpływ biogenów (związków azotu i fosforu) do wód. Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rolnictwa, w gospodarstwach rolnych. Konkurs ma również promować współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym.


WWF zaprasza do udziału w konkursie rolników indywidualnych, gospodarstwa rodzinne i przedsiębiorstwa rolne, zarówno prowadzących produkcję konwencjonalną jak i ekologiczną. Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Nasi doradcy pomogą przygotować zgłoszenia. Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 marca 2018 roku na adres email: ekologia@sodr.pl lub rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 lub Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa z dopiskiem Rolnik Roku.

Więcej informacji:

Marian Szałda
tel.: 507111 241
e-mail: ekologia@sodr.pl

Do pobrania:
Kryteria Konkursu
Formularz zgłoszeniowy 2018