22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych dobrze jest przeprowadzić jesienią

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych dobrze jest przeprowadzić jesienią
Przedłużająca się wiosna, zbyt długi okres niskich temperatur oraz trudności z wjazdem w pole, gdy jest mokro, jak miało to miejsce tego roku, uniemożliwiają często przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w okresie wiosennym. Nie warto jednak pozostawiać łanu zbóż bez oprysku do wiosny, gdyż może to doprowadzić to do spadku plonu.


Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i spełnia swoje zadanie jeszcze w okresie wiosennym. Jedynie w zbożach zasianych bardzo późno (po 15 października) powinno się zrezygnować z odchwaszczania jesiennego, gdyż zachodzi ryzyko, że mogą się nałożyć stresy odczuwalne przez rośliny z powodu zastosowania herbicydu i nadejścia mrozów. Wiosenny termin zwalczania chwastów należy traktować jako alternatywę także w przypadku złych warunków atmosferycznych w okresie jesieni – długotrwałe opady, które mogą powodować przemycie w głąb substancji aktywnej lub przedłużająca się susza powodująca nadmierne zbrylenie gleby.

Zwalczanie chwastów warto wykonywać nie tylko w jęczmieniu i pszenicy, ale także w pszenżycie i życie. Najsłabszą zdolnością samoobrony przed zachwaszczeniem jesiennym, zwłaszcza w przypadku wczesnych siewów, ma pszenica ozima. Mało konkurencyjne jest również pszenżyto ozime. Najlepszą zdolność samoregulacji posiada żyto ozime.

Większość uciążliwych chwastów zbóż ozimych to rośliny zimujące (np. miotła zbożowa, tomka oścista, przytulia czepna, chaber, mak, rumianowate, bodziszek) lub ozime (np. stokłosa polna i żytnia). Chwasty te wschodzą i dobrze się ukorzeniają już jesienią, zimą nie wymarzają, a w okresie zimowych ociepleń rosną i stanowią konkurencję dla zbóż pobierając z gleby składniki pokarmowe. Szczególnie niebezpieczne są miotła zbożowa i przytulia czepna, gdyż w okresie wegetacji wyrastają z nich trudne do zwalczenia wiosną najdorodniejsze chwasty.

O skuteczności zabiegów jesiennych w dużym stopniu decyduje przygotowanie pola do siewu. Gleba powinna być staranie doprawiona, a siew powinien być wykonany na jednakową wysokość. Jest to szczególne ważne przy stosowaniu herbicydów przedwschodowych – herbicyd nie może mieć kontaktu z kiełkującym ziarniakiem, aby nie spowodował jego uszkodzeń.

Sposobów zwalczania chwastów jest kilka. Jesienne zabiegi herbicydowe można wykonać zwykle 3-5 dni po siewie lub po wschodach, lub od fazy 2-4 liści. Miotłę zbożową można zwalczyć także w okresie spoczynku wegetacyjnego, gdy nie ma okrywy śnieżnej, a temperatura jest wyższa niż minus 30C.

Decydujący wpływ na skuteczność zabiegów przedwschodowych ma odpowiednia wilgotność gleby. Gdy oprysk jest wykonany na glebę przesuszoną i brak wilgoci utrzymuje się dłużej, należy zrezygnować z zabiegu przedwschodowego i zdecydować się na zabieg powschodowy. Przy stosowaniu preparatu zawsze należy kierować się informacją zawartą na etykiecie preparatu.

Należy pamiętać, że zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, gdyż w oziminach chwasty wschodzą zarówno jesienią, jaki i wiosną. Większość chwastów ozimych wschodzi w temperaturze niskiej, nieprzekraczającej 2-40C

Rolnicy coraz częściej mają okazję zauważyć, że wiele gatunków chwastów uodporniło się na tę samą grupę herbicydową, co związane jest z ich stosowaniem w wielu uprawach. Ważna jest więc znajomość historii chemicznych zabiegów ochroniarskich danego pola, konieczność przestrzegania rotacji danego środka oraz stosowanie właściwego płodozmianu.

Doboru herbicydu należy dokonać w oparciu o znajomość historii pól i spodziewanego zachwaszczenia w przypadku zabiegów doglebowych lub w oparciu o umiejętność rozpoznawania gatunków w młodych fazach rozwojowych w przypadku zabiegów nalistnych.


Wybrane herbicydy do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i innych chwastów

 

Herbicyd

Zwalczane chwasty

Dawka
na 1 ha

Gatunek zboża

Tolurex 500 S.C

miotła zbożowa, tomka oścista, chwasty dwuliścienne: chaber, gwiazdnica, jasnota różowa, rdest ptasi, rumianek pospolity, tobołki

2 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

Maraton 375 SC

miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne: chaber, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, przetaczniki, rdesty, rumianowate, rzodkiew

4 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto ozime

Agro Diflufenikan 500 S.C.

Di ef ef 500SC

Diflanil 500SC

Golden Fenikan 500 SC

Helm DFF 500 SC

Komandos 500 SC

Legato 500 SC

Mac-Diflufenikan 500 SC

Pro-Fenikan 500 SC

Saper 500 SC

chwasty dwuliścienne: bodziszek, dymnica, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, kapustowate, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianowate

0,2-0,3 l

pszenica ozima

Alister 162OD

Alister Grande 190 OD

miotła zbożowa, wyczyniec polny, chwasty dwuliścienne: dymnica fiołek, jasnoty, niektóre kapustowate, niezapominajka, przetaczniki, przytulia, rumianki, rumiany

0,85-1 l

0,8-1 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto ozime

Axial 100EC

+

Adigor 440 EC

miotła zbożowa, wyczyniec polny

0,3-0,45 l

+

0,9-1,35 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

Lentipur Flo 500 SC

miotła zbożowa, tomka oścista, chwasty dwuliścienne: chaber bławatek, gwiazdnica, jasnota różowa, rdest ptasi, rumianek pospolity, tobołki

2 l

 

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

Pelikan Plus 550 S.C.

miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: bodziszek, dymnica, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, niektóre kapustowate, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany

2-2,5 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

Golden  Pendimet 330 EC

miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: chaber, gorczyca, gwiazdnica, niektóre kapustowate, przetacznik polny, rumian polny

3,5-4 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto ozime

Golden Plumage 600 SC

miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: dymnica, fiolek polny, gwiazdnica, jasnoty, kapustowate, mak, niezapominajka, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianowate, rumiany, złocień

0,25-0,35 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto ozima

Boxer 800 EC

chwasty dwuliścienne: gwiazdnica, jasnoty, przetaczniki, przytulia, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki i miotła zbożowa

3 l

pszenica ozima

Protugan 500 SC

miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne: gwiazdnica, niektóre kapustowate, przetaczniki, przytulia, rdesty rumiany, rzodkiew

2-3 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

Aminopielik D 450 Sl

chwasty dwuliścienne: chaber, gwiazdnica, niektóre kapustowate, maki, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany

3,0 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

Aminopielik Super 464 SL

chwasty dwuliścienne: chaber, gwiazdnica, niektóre kapustowate, maki, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany

1 l

jęczmień ozimy

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto ozime

Gold 450 EC


blekot pospolity, bniec biały, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty i powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity tobołki polne

1-1,25l

jęczmień ozimy

żyto ozime

jęczmień ozimy

Dicoherb 750 SL

chwasty dwuliścienne: niektóre kapustowate maki

1 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

Chwastox D 179 SL

chwasty dwuliścienne: niektóre kapustowate maki, chaber, gwiazdnica, przytulia, rdesty, rumiany, rumianki

5 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

Chwastom Trio 540 SL

chwasty dwuliścienne: niektóre kapustowate, maki, chaber, gwiazdnica, przytulia, rdesty, rumiany, rumianki

2 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto ozime

Cougar 600 SC

miotła zbożowa, bodziszek, dymnica, fiołek, gwiazdnica, jasnoty

1,25-1,5 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto ozime

Glean 75WG

jasnoty ,gwiazdnica, kapustowate, maki, przytulia, rumianki, rumiany

20-25 g

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto

Legato Plus 600 SC

miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: bodziszek, dymnica, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, niektóre kapustowate, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany

1,25-1,5 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

jęczmień ozimy

żyto ozime

Expert 600 SC

miotła zbożowa, gwiazdnica, kapustowate, przetacznik polny, rumian polny

0,25-0,35 l

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

Export Met 56 WG

miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne: chaber, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, przetaczniki, rdesty, rumiany, rumianki, rzodkiew

0,35 kg

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

Snajper 600 SC


miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne: bodziszek drobny, dymnica, fiolek, gwiazdnica, jasnoty, maruna, przetacznik polny, przytulia, tasznik

1,25-1,5 l

pszenica ozima

pszenżyto ozime

Komplet 560 SC

miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne: dymnica, fiołek polny, gwiazdnica jasnoty, kapustowate, mak, niezapominajka, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany, złocień

0,4-0,5

pszenica ozima

jęczmień ozimy

pszenżyto ozime

żyto ozime

 

Ważne!
Przy stosowaniu herbicydu zawsze należy przestrzegać informacji i zaleceń zawartych
na etykiecie danego herbicydu.

 

 
Opracowane na podstawie zaleceń IOR-PIB na lata 2012/13

 

Krystyna Klimont