19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

XXIII Spotkanie Sadownicze w Sandomierzu

XXIII Spotkanie Sadownicze w SandomierzuSpotkanie Sadownicze to jedna z największych imprez tego typu w Polsce organizowana w Sandomierzu już od 23 lat. W tym roku odbyło się ono 5-6 lutego i również przyciągnęło tłumy sadowników z okolic Sandomierza oraz innych regionów naszego województwa, a także z Lubelszczyzny, Podkarpacia i Mazowsza. W pierwszym dniu spotkania, jak oszacował organizator – firma LEAF MEDIA, przybyło około 1000 osób. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w produkcji owoców oraz z ofertą firm związanych z branżą ogrodniczą. W hali widowiskowo-sportowej, w części wystawowej, było do odwiedzenia około 100 stoisk branży ogrodniczej, a przed budynkiem można było obejrzeć wystawę maszyn

Na spotkaniu nie zabrakło, także stoiska promocyjno-doradczego naszego Ośrodka, które prezentował zespół ds. ogrodnictwa "Centrum Ogrodnicze". Ciekawa i barwna aranżacja jabłkowa przyciągała wzrok wielu zwiedzających. Na stosiku można było porozmawiać z doradcami, a także zdobyć nasze wydawnictwa.

Program pierwszego dnia spotkania wypełniły wykłady, których różnorodna tematyka obejmowała dwa bloki tematyczne. Pierwszy wykład niemieckiego doradcy dr Gerharda Baaba, poświęcony był wpływowi regulacji wzrostu drzew na plonowanie jabłoni. Prelegent omówił czynniki wpływające na owocowanie drzew, metody optymalizacji plonu oraz możliwości regulowania owocowania poprzez cięcie korzeni oraz stosowanie preparatów z grupy regulatorów wzrostu.

Kolejny wykład prowadził prof. dr hab. Waldemar Treder. Był on swego rodzaju nowością, ponieważ przeprowadzony został w trybie on-line, a dotyczył praktycznych możliwości zapobiegania uszkodzeniom przymrozkowym. Wykładowca omówił sposoby ochrony drzew przed przymrozkami oraz ocenę ich skuteczności. Zachęcał do korzystania z serwisu nawodnieniowego Instytutu Ogrodnictwa (www.nawadnianie.inhort.pl) oraz z serwisu ostrzegającego przed przymrozkami w ramach projektu Proza.

Kolejnymi wykładami były „Możliwości poprawy i wpływ zapylania na plonowanie roślin sadowniczych” dra Dariusza Tepera oraz „Obowiązkowa integrowana ochrona sadów” Katarzyny Kupczak.

Drugi blok tematyczny obejmował cykl wykładów prowadzony przez producentów środków produkcji, w którym przedstawione zostały nowe technologie i rozwiązania dla sadownictwa. Na drugi dzień spotkania zaplanowano konferencję winiarską, będącą podsumowaniem projektu „Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej" (projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE).

Cykl wykładów otworzyło wystąpienie Haliny Sadeckiej z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, która przedstawiła cele programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię oraz projekty realizowane w ramach tego programu. Jednym z nich jest właśnie projekt „Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej”, realizowany przez Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Dr Janusz Suszyna z Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego nawiązał w swoim wystąpieniu do historii przypominając, że w 1226 roku pierwsze krzewy winorośli posadzili w Sandomierzu dominikanie. W XVII wieku ochłodzenie klimatu przerwało kontynuację tradycji winogrodniczych i winiarskich w tym regionie. Celem projektu jest powrót do tradycji winiarskich na Sandomierszczyźnie. W jego ramach w maju 2012 roku założono winnicę na wzgórzu przy kościele Św. Jakuba, a w 2013 roku przeprowadzono cykl szkoleń na temat uprawy winorośli i pokazy nastawu wina gronowego. Pierwsze owoce zebrano w winnicy w 2013 roku, a otrzymane z nich wino nosi nazwę „dominikańskie”. W czasie konferencji zaprezentowano wino z winnicy Św. Jakuba z nową etykietą. Pierwsze butelki tego wina zostały wręczone przez opata klasztoru dominikanów m.in. członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzowi Kotowskiemu, burmistrzowi Sandomierza Jerzemu Borowskiemu, wicestaroście Wojciechowi Dzieciuchowi oraz działaczowi społecznemu propagującemu transplantologię Janowi Statuchowi.

W kolejnej prezentacji dr Dominika Burdzy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach szczegółowo przedstawiła historię winnic Sandomierza od średniowiecza do czasów nowożytnych. Zaprezentowała sandomierskie winnice w opisach państwa polskiego i te z najstarsza metryką. Specyfiką naszych winnic było ich połączenie z ogrodami, sadami, chmielnikami, łąkami, folwarkami, browarem i zagrodami (ogrodami z domem). W świetle źródeł pielęgnacja tych winnic obejmowała: sadzenie krzewów oraz przesadzanie w razie zbytniego zagęszczenia, szczepienie pędów winnej latorośli, przycinanie, zbieranie owoców, okopywanie i okrywanie szczepów winnej latorośli na zimę oraz ogradzanie winnicy. Upadek winogrodnictwa nastąpił m.in. z powodu zniszczeń miasta w czasie potopu szwedzkiego, lat nieurodzaju na początku XVIII wieku, zmian klimatu (bardzo mroźne zimy) oraz silnej konkurencji win importowanych.

Dr Magdalena Kapłan z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w swoim ciekawie prowadzonym wykładzie mówiła jak zakładać i prowadzić winnice w chłodnym klimacie. Powierzchnia winnic w Polsce rosła w ostatnich latach i wynosiła: w 2003 r. – 150 ha, w 2006 r. – 300 ha, 2009 r. – 400 ha (30% to nasadzenia młode), 2011 r. – 600 ha, 2013 r. – 1500-2000 ha (faktycznie mogła być jeszcze większa). Uprawy winorośli w naszym kraju są silnie rozdrobnione, większość plantacji ma powierzchnię poniżej 0,5 ha. Właściciele winnic produkują owoce i wino gronowe na własne potrzeby. Podkreślała, że czynnikami decydującymi o powodzeniu uprawy winnego krzewu jest klimat, dobra lokalizacja plantacji i odpowiedni dobór odmian oraz dobra jakość sadzonek. Długość okresu wegetacji winorośli wynosi 180-230 dni. Termiczny okres wegetacji (liczba dni ze średnią dobową temperaturą nie mniejszą niż 100C) nie może być krótszy niż 160 dni, w Sandomierzu to 172 dni. Odpowiednimi stanowiskami pod winnica są zbocza wzgórz, najlepiej o południowej lub południowo-zachodniej ekspozycji, położone nawet kilkanaście metrów powyżej dna doliny, ze swobodnym odpływem zimnego powietrza. Niekorzystne są natomiast zagłębienia terenu. Prelegentka omówiła jak prowadzić, nawozić i pielęgnować krzewy winorośli.

Jak radzić sobie z ochroną winorośli przed chorobami grzybowymi przedstawił na przykładzie problemów minionego sezonu dr inż. Janusz Mazurek. Główne choroby winorośli to: rak bakteryjny, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy i szara pleśń. Do występowania raka bakteryjnego przyczyniają się mroźne zimy. Mróz wywołuje objawy chorobowe w większym stopniu niż uszkodzenia mechaniczne. Sposoby zwalczania raka bakteryjnego to ochrona przed mrozem, unikanie ciężkich i podmokłych gleb, utrzymanie roślin w dobrej kondycji, zwalczanie szkodliwych nicieni, właściwe cięcie, okopywanie sadzonek, utrzymywanie roślin w dobrej kondycji oraz wprowadzanie antagonistycznych bakterii Pseudomonas fluorescens i Bacillus subtillis. Prelegent omówił również zasady ochrony roślin przed mączniakami i szara pleśnią.

Obecnie w rejonie Sandomierza jest 15 gospodarstw uprawiających winorośl. Trzy z nich, tzn. Winnica Sandomierska Marcelego Małkiewicza z miejscowości Góry Wysokie, Winnica Płochockich z Daromina oraz Winnica nad Jarem Sylwii i Mateusza Paciurów ze Złotej mogą sprzedawać własne wino z akcyzą.

W dalszej części konferencji temat wykonywania nastawu wina gronowego przedstawił Marceli Małkiewicz – gospodarz Winnicy Sandomierskiej o powierzchni upraw 1 ha.

Marcin Płochocki, właściciel 4-hektarowej winnicy w Darominie (gmina Wilczyce), omówił obowiązujące przepisy umożliwiające sprzedaż wina z własnej winnicy. Na własnym przykładzie przedstawił procedury rejestracyjne w ARR, kontrole PIORiN i IJHARS, zasady zgłoszenia do Urzędu Celnego. Winnica Płochockich, jako jedna z pierwszych w Polsce, już od 2009 roku oficjalnie sprzedaje swoje wino i zdobyła uznanie profesjonalistów z tej branży.

Winnica Nad Jarem założona przez Sylwię i Mateusza Paciurów w miejscowości Złota k. Sandomierza w 2009 roku ma obecnie powierzchnię 0,81 ha. Winnica jest zarejestrowana w Agencji Rynku Rolnego i od maja 2013 roku wprowadza swoje wina na rynek lokalny. W czerwcu 2013 r.za półsłodkie białe wino gronowe „Silvio” właściciele otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo” w kategorii napoje regionalne, natomiast w czerwcu na międzynarodowym konkursie w Czechach nagrodzono srebrnym medalem wino czerwone „Regelt”.

Sandomierscy winiarze podkreślali, że wina z ich regionu zyskują coraz więcej zwolenników. Według ekspertów z branży winiarskiej ich jakość i smak nie ustępuje winom z Francji, czy Niemiec.

Wiesława Kaczorek
Galeria: